Czyn niedozwolony - strona 7

Odpowiedzialnośc prawna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

(ex delicto, z czynu zabronionego) - wynika z czynu niedozwolonego; 2 warunki: musi powstać szkoda...

Prawo zobowiązań I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

czynu niedozwolonego. Dłużnik płaci odsetki od chwili wyrządzenia szkody. Miejsce spełnienia świadczenia...

Fakty prawne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1085

cywilnego - czyny niedozwolone, zabronione, ale niezagrożone sankcją karną i wywołujące skutki w dziedzinie...

Umowa o mediację - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

i ze stosunków prawnych niemających swojego źródła w umowie (np. zobowiązań z czynu niedozwolonego...

Zobowiązania solidarne - definicja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

sposób: przewidują wprost, że jakieś zobowiązanie jest solidarne: wyrządzenie szkody czynem niedozwolonym, za którą...

Naprawienie szkody - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Jan Sobiech
 • Prawo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

też z mocy ustawy np. przy czynach niedozwolonych. Solidarność wierzycieli - polega na tym, że dłużnik...