Czyn niedozwolony - strona 6

Zobowiązanie i świadczenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

zobowiązanie powstaje: ex contractu (z umowy) ex delicto (z czynu niedozwolonego) quasi ex contractu...

Konspekt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1764

wszystkich. ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ Czynności prawne Czyny niedozwolone Akty administracyjne Inne zdarzenia. - prowadzenie...

Przewodnik i pilot - zadania, prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Borkowski
 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1225

zadań lub poprzez dopuszczenie się czynu niedozwolonego przez prawo: deliktowa- czyn niedozwolony...

Źródła zobowiązań.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

niedozwolonymi. Zanim państwo przejeło w tych sprawach jurysdykcje, na doznaną krzywdę reagował sam pokrzywdzony...

Przedawnienie roszczeń deliktowych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział...

Pozew, a powództwo.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1400

nie stosuje się w sprawach o roszczenia alimentacyjne i naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym...

Przepisy prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

poświadczenia woli (np. umowa)  Czyny prawne: wywołują skutki prawne; podział: Czyny dozwolone: nie są zakazane...