Czyn niedozwolony - strona 8

Pojęcie przestępstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

zabronione, nie zagrożone taką sankcją, są tylko delikatami, czynami niedozwolonymi, bezprawnymi. Wywołują...

Konkretny porządek prawny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

(zobowiązania wynikające z umowy) / obligatio ex delicto (zobowiązanie z czynu niedozwolonego) Obligatio quasi...

Prawo zobowiązań III

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1519

za wyrządzoną szkodę Szkoda jest następstwem czynu niedozwolonego Szkoda jest następstwem niewykonania...

Odpowiedzialność za własne czyny - Wina

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1148

wyrządziły szkodę poprzez czyn niedozwolony Współodpowiedzialni - osoby, które wyrządziły szkodę poprzez czyn...

Posiadanie, Zobowiązania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

na zaniechaniu, czyli nie wykonaniu uprawnień Źródła zobowiązań:  Z czynności prawnych  Z czynów niedozwolonych...

Negotiorum gestio

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1295

- jeśli się nie podporządkuje to popełni czyn niedozwolony (negotiorum gestio volumptuaria), chyba że wola sprzeciwia...