Czyn niedozwolony - strona 9

Naprawianie szkód - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

z tytułu czynów niedozwolonych prawo nakłada obowiązek naprawienia już wyrządzonej szkody oraz zobowiązuje...

7.1.4.1,7.1.5,7.1.6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 938

ochronie prawa autorskiego czyny niedozwolone- bezprawne wyrządzenie szkody zdarzenie w ścisłym tego słowa...

Odpowiedzialność cywilna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1071

: ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA - to następstwo wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym (deliktem); stron uprzednio...

Wyrok zwykły.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1225

niedozwolonym, roszczenia dochodzone przez pracowników Wyjątkiem jest art. 477 1 jeśli pracownik dokonał wyboru...

Koszty sądowe

Pobrań: 56
Wyświetleń: 1715

zaocznego). ORZEKANIE PONAD ŻĄDANIE POZWU: sprawy alimentacyjne; szkoda wywołana czynem niedozwolonym...

Sylabus z prawa cywilnego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1197

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 14. Czyny niedozwolone - pojecie, zakres odpowiedzialności...