Cytozyna - strona 8

note /search

Genetyka - regulacja ekspresji genów

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Genetyka
Pobrań: 448
Wyświetleń: 4431

u wielu organizmów w mitochondriach i chloroplastach. W mitochondriach roślin obserwuje się podmienianie cytozyny...

Egzamin biomedyka

 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3297

z tak znanych nukleotydów, w skład których wchodzą zasady pirymidynowe: cytozyna i tymina. I zasady purynowe...

Biochemia - pojęcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 588
Wyświetleń: 6671

się w wodzie? Charakterystyka fitolu. Nukleozyd + nukleotyd, cytozyna. tRNA- budowa i funkcja. Budowa polisomu...

Zagadnienia na egzamin z podstaw genetyki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1897

PODSTAWY GENETYKI  – zagadnienia na egzamin 1) Ważniejsze osiągnięcia dla rozwoju genetyki  Teoria ewolucji Darwina – organizmy nie są statyczne i podlegają zmienności  Teoria komórkowa Schleigena i Schwanna – ciała wszystkich organizmów są zbudowane z  komórek podlegających podziałom  1931 – ...

Biochemia - materiały

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Biochemia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3353

zwiera cytozynę -guanozynotrifosforan GTP zawiera guaninę wymienione nukleozydotrifosforany pozostają...

Transkrypcja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 945

i uracyl oraz guaninę i cytozynę, a zatem odpowiednie nukleotydy matrycy tworzą pary komplementarne...

Pojęcia na egzamin, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Mikrobiologia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1512

do ketonowej w cyklicznych związkach organicznych. Przykładem może być dezaminacja cytozyny, w wyniku...