Cytozyna - strona 9

Biomedyka - Mejoza - Mitoza

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biomedyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3073

dwóch sąsiednich pentoz polimeru. Zasadami są adenina, guanina, cytozyna oraz uracyl (w RNA) lub tymina...

Biotechnologia w medycynie - kompleksowe opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biotechnologia w medycynie
Pobrań: 798
Wyświetleń: 5026

Znajdziemy w nich takie zagadnienia jak: regulacja syntezy enzymów, indukcja, represja, represja kataboliczna, operon laktozowy, operon tryptofanowy, szlak metabolizmu laktozy u E. coli, regulacja aktywności enzymatycznej, Chemostat i turbidostat, struktura DNA, metody wzbogacania podczas selekcji ...

Antybiotyki (6)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Halina Sówka
 • Farmakologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1379

Antybiotyki Hemioterapia - Wszystkie leki przeciwdrobnoustrojowe działające przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybicznie i przeciwwirusowo charakteryzują się zdolnością hamowania wzrostu lub powodowania śmierci drobnoustroju po zastosowaniu w stężenia, które nie powinno być toksyczne dla komórek gospod...

Cytokiny - plejotropia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Immunologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1407

), które deaminują adenozyny w obrębie dwuniciowego RNA - indukują syntezę APOBEC3 (deaminaza cytozyny) - mutuje DNA...

Mikrobiologia - wykłady

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. prof. UP Ryszard Pado
 • Mikrobiologia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 6377

i funkcjonalnym u zwierząt i roślin wyższych stosunek cytozyna + guanina do adenina + tymina jest równy...

Białka pokarmowe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1113

, który określany jest jako C677T, to jest punktacja punktowa, zamiast cytozyny mamy tyminę, a w produkcie białkowym...

Choroby genetyczne - Achondroplazja

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Choroby genetyczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3675

i kości . Przyczyna : Mutacja punktowa polegająca na zamianie guaniny w adeninę < rzadziej w cytozynę...

Kryminalistyka - materiały, prawo

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Kryminalistyka
Pobrań: 588
Wyświetleń: 4235

Dokument ma 26 stron i zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: historia kryminalistyki, działy kryminalistyki, funkcje kryminalistyki, czynności operacyjno - rozpoznawcze, wywiad policyjny, obserwacja, inwigilacja, kontrola operacyjna, zakup kontrolowany, źródła informacji o przestępstwi...