Biomedyka - pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1757
Wyświetleń: 4249
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biomedyka - pytania i odpowiedzi egzaminacyjne - strona 1 Biomedyka - pytania i odpowiedzi egzaminacyjne - strona 2 Biomedyka - pytania i odpowiedzi egzaminacyjne - strona 3

Fragment notatki:


Biomedyka-pytania i odpowiedzi egzaminacyjne 1. Wyjaśnij pojęcie rozwoju ontogenetycznego. Rozwój ontogenetyczny to proces rozwoju organizmu od momentu zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik do chwili śmierci osobnika. Stanowi on łańcuch kolejno po sobie następujących ogniw pewnych specyficznych procesów, o kierunku określonym czynnikami wrodzonymi i warunkami środowiskowymi. 2. Co rozumiesz pod pojęciem rozwoju fizycznego (somatycznego, biologicznego)? Rozwój fizyczny ( somatyczny lub biologiczny) - to całokształt procesów biologicznych, jakie zachodzą w rozwijającym się organizmie z wyłączeniem sfery psychicznej. Rozwój fizyczny jest procesem, a nie stanem, chociaż w określonych okresach ontogenezy można mówić o stanie rozwoju fizycznego. 3. Wyjaśnij pojęcie rozwoju jawnego i utajonego. Jawny rozwój charakteryzuje się wzrostem wymiarów ciała oraz zmianą jego kształtu i proporcji. Utajony rozwój wynika z kolejnych przystosowań biochemicznych i fizjologicznych, w skład, których wchodzą skomplikowane reakcje chemiczne, metaboliczne i fizjologiczne umożliwiające wbudowanie substancji pokarmowych w nowe lub odnawiane tkanki organizmu. Tak wiec rozwój utajony jest związany zarówno z substancjami chemicznymi, metabolicznymi i fizjologicznymi czynnościami, jak i przystosowaniem powiększających się narządów i układów, 4. Omów dziedzinę badań i zadania auksologii. Auksologia - to dyscyplina scalająca naukę o ontogenezie, badająca organizmy żywe w rozwoju osobniczym w zależności od czasu, determinacji genetycznej, wpływów środowiska, zarówno w aspekcie rozwoju biologicznego, jak również psychicznego i motorycznego. W ramach auksologii, zwanej też dewelopmentologią, wydzielić można embriologię, której przedmiot badań stanowią zmiany inwolucyjne człowieka. 6. Scharakteryzuj jakościowe aspekty rozwoju fizycznego. Aspekty jakościowe rozwoju fizycznego to wzrastanie, różnicowanie, dojrzewanie i postęp. a) Wzrastanie - powiększanie ciała: - Rozrost - zwiększanie się wymiarów i masy tkanek; - Rozplem - mnożenie się liczby komórek na drodze podziału komórek i powielania kwasów dezoksyrybonukleinowych. b) Różnicowanie - doskonalenie struktury (budowy): Różnicowanie obejmuje następujące rodzaje zjawisk rozwojowych: - przebudowę struktur komórek i tkanek, czyli cytogenezę i histogenezę; - grupowanie się tkanek w określone układy i narządy, czyli organogenezę, - dostrajanie się poszczególnych układów i narządów do pozostałych i formowanie się ogólnych kształtów i proporcji organizmu, czyli typogenezę. c) Dojrzewanie - doskonalenie się funkcji: - specjalizacja - kształtowanie się funkcji narządów i układów; - integracja - dostrajanie się funkcji w ramach całego organizmu. d) Postęp - doskonalenie organizacji organizmu jako systemu. 7. Omów energetyczno-informacyjne aspekty rozwoju. Energetyczno-informacyjne aspekty rozwoju to: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz