Główne kategorie makrocząsteczek zaangażowanych w translację-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne kategorie makrocząsteczek zaangażowanych w translację-opracowanie - strona 1 Główne kategorie makrocząsteczek zaangażowanych w translację-opracowanie - strona 2 Główne kategorie makrocząsteczek zaangażowanych w translację-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

GŁÓWNE KATEGORIE MAKROCZĄSTECZEK ZAANGAŻOWANYCH W TRANSLACJĘ:
cząsteczka informacyjnego RNA (mRNA) która niesie informację o sekwencji aminokwasowej
cząsteczki tRNA tyle ile kodonów, tyle musi być specyficznych cząsteczek tRNA (kilkadziesiąt)
enzymy aktywujące aminokwasy - syntetazy aminoacylo-tRNA, które sprzęgają specyficzne aminokwasy ze specyficznymi rodzajami tRNA, bo to właściwie cząsteczki tRNA rozpoznają kodony na nici mRNA. Enzymy te są bardzo ważne, ponieważ ich specyficzność warunkuje wierność translacji, gdyby nie były wysoce to podczas translacji byłoby wiele błędów.
rybosomy - składają się z kilkudziesięciu rozmaitych białek, a do tego dochodzą strukturalne, rybosomowe mRNA (u prokariontów 3 rodzaje, u eukariontów 4)
rozpuszczalne białka zwane:
IF - czynnik inicjujący
EF - czynnik elongacyjny
RF - czynnik uwalniający (terminujący, zakańczający)
Czynniki te u prokariontów nieco się różnią . Oznacza się je odpowiednim numerem np. IF-2. Jeśli chodzi o czynniki eukariotyczne to dodaje się z przodu „e” np. eIF-2
Łańcuch polipeptydowy powstaje stopniowo przez kolejne dołączanie reszt aminokwasowych, począwszy od N-końca. Do pierwszego aminokwasu (do grupy karboksylowej) dołączany jest przez grupę aminową (z wytworzeniem wiązania peptydowego) kolejny aminokwas. Najpierw powstaje N-koniec cząsteczki białkowej, później następuje wydłużenie, C-koniec powstaje na samym końcu.
Aktywną formą aminokwasów są połączenia aminokwasów z tRNA (aminoacylo-tRNA). W związkach tych aminokwasy poprzez grupy karboksylowe wiążą się z 3'końcową rybozą w cząsteczce tRNA tworząc wiązanie estrowe między grupą OH w pozycji 3 rybozy, a grupą karboksylową aminokwasu. Cząsteczki te powstają w wyniku działania syntetaz aminoacylo-tRNA - enzymów rozpuszczalnych występujących w cytoplazmie, bardzo specyficznych. Ich specyficzność warunkuje wierność procesów translacyjnych.
W procesie syntezy łańcuch polipeptydowego można wyróżnić trzy fazy:
Inicjację zapoczątkowanie syntezy łańcucha polipeptydowego Elongację wydłużanie
Terminację zakończenie polegające na uwolnieniu gotowego łańcucha i rybosomów
Sczytywanie nici mRNA idzie od końca 5' do 3'
SYNTETAZY AMINOACYLO-tRNA - AKTYWACJA AMINOKWASÓW
1)Struktura tRNA:
Cząsteczki tRNA to struktury zbudowane, w zależności od rodzaju, z od ~70 do ~90 nukleotydów
Występuje od około dziesięciu do kilkunastu reszt zmodyfikowanych nukleotydów. Modyfikacje są bardzo różne, mogą polegać np. na etylowaniu. To wszystko dzieje się w procesie potranskrypcyjnym


(…)

tyrozyny, która jest hydroksyaminokwasem
również znane są przypadki, kiedy fosforylacji mogą ulegać reszty asparaginy, kw. asparaginowego, histydyny (u prokariontów)
znane są kinazy, które przyłączają, na ogół na koszt cząsteczki ATP, resztę ortofosforanową do grupy hydroksylowej wymienionych aminokwasów, ale są także znane enzymy, które specyficznie odszczepiają reszty ortofosforanową
enzymy te - kinazy…
… w ten sposób, że przy udziale odpowiedniej syntetazy aminoacetylo-tRNA następuje przyłączenie, do specyficznego rodzaju tRNA (tRNA + Met) metioniny przez grupę karboksylową. Metionina jest aminokwasem siarkowym, mamy wolną grupę aminową (bo połączenie z tRNA jest poprzez grupę karboksylową tego aminokwasu) i właśnie ta grupa ulega podstawieniu resztą formylową. Jest to wtórny proces, po zsyntetyzowaniu tego związku…
… inicjujących (zawsze się od tego zaczyna); następuje uwolnienie czynnika IF3 i powstaje kompleks inicjujący 30S
dla metioniny antykodon to UAC, więc odpowiedni kodon na nici mRNA to AUG
kiedy mamy już przyłączoną ……Met - tRNA……….. do odpowiedniego kodonu, rozpoznawanego przez antykodon występujący na cząsteczce tRNA, dołączana jest podjednostka 50S - duża. Powstaje gotowy, funkcjonalny rybosom. Dzieje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz