Cystyna - strona 5

Składniki mineralne

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Biosfera
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1204

są przyczyną cystynurii (niezdolność nerek do wchłaniania zwrotnego niektórych aminokwasów, w tym cystyny...

Biochemia - wykład 12

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

, ale mogą być też kurze. Tam jest dużo cysteiny, która się utlenia do cystyny. Kolejny mechanizm to jest odwodnienie...

Toksykologia - Zagadnienia

 • dr inż. Anna Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1281

. -aminokwasy oraz ich sole inne niż kwas glutaminowy, glicyna, cysteina i cystyna oraz ich sole...

Biotechnologia - Drobnoustroje

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biotechnologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 6258

(powstające przez modyfikację po procesie translacji):     cystyna, hydroksylizyna, hydroksyprolina...

Biochemia - struktura makrocząsteczek

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz
Pobrań: 336
Wyświetleń: 5362

genetycznym, powstające najczęściej poprzez modyfikacje aminokwasów kodowanych. Dobrym przykładem jest cystyna...

Wykłady Biochemia Kliniczna - wykłady

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • prof. dr hab. n. med. Ludmiła Węglarz
 • Biochemia Kliniczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4473

, cystyna ) oraz hydrolizy fosfolipidów powstają bardzo silne kwasy nieorganiczne (H2SO4, H3PO4...

Skrypt do egzaminu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1092

TLENOWCE   pierwiastki  szóstej  grupy  głównej.  Wraz  ze  wzrostem  masy  atomowej  słabnie  ich  charakter  niemetaliczny.  Tlen  i  siarka są  niemetalami, selen  i  tellur  pierwiastkami  przejściowymi,  a  polon metalem. W związkach występują na -2, +4 i +6 stopniu utlenienia (prócz tlenu, ...