Cyfry arabskie - strona 4

Teoria i metodyka archiwalna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Archiwistyka
Pobrań: 1316
Wyświetleń: 3815

z dodaniem cyfr arabskich (np. B2, B3, B5, B10, B20, B25, B50) oznacza się kategorię archiwalną dokumentacji...

Podstawy rachunkowości

 • Rachunkowość
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2499

są w bilansie oznaczone za pomocą liter (A, B, C, D, E), cyfr rzymskich i cyfr arabskich; wypełniając bilans...

Systemy liczbowe- opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Technologie informacyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 882

dziesiętny, cyfry arabskie MCMLXXVIII ٥٧٣٠٨ zapis rzymski, cyfry rzymskie zapis dziesiętny, współczesne cyfry...

Posterunki i nastawnie - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

oznacza się skrótem "Skp", a w przypadku występowania kilku posterunków do skrótu dodaje się kolejne cyfry...

Starożytna Mezopotamia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1218

, które dzisiaj określa się jako cyfry arabskie medycyna – stosowano ziołolecznictwo, potrafiono przeprowadzać proste...

Rysunki robocze - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1302

(z zastosowaniem cyfr arabskich). Rysunek roboczy może przedstawiać konstruk­cję składającą się z wielu pozycji (np...

Prawoznawstwo - materiały

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • dr Sławomir Tkacz
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4872

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: wady oświadczenia woli, pozorność czynności prawnej, błąd, groźba, stosunki i zdarzenia prawne, inicjacja stosowania norm prawnych, stosunek prawny, konstrukcja stosunku prawnego, rodzaje st...