reprezentacje obrazowe , rotacje mentalne , skaning umysłowy.

Nasza ocena:

4
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
reprezentacje obrazowe , rotacje mentalne , skaning  umysłowy.  - strona 1

Fragment notatki:

Konwersatorium 15.
Opracowanie samodzielne:
Badania nad reprezentacjami wyobrażeniowymi
Stanowisko obrazowe w polemice na temat istoty i formy wyobra żeń. Eksperyment Sheparda i Metzler nad
rotacjami mentalnymi. Skaning umysłowy: efekt wielkości, złożoności, odleg łości. Selektywna interferencja.
Hipoteza funkcjonalnej ekwiwalencji percepcji i wyobraźni. Krytyka stanowiska obrazowego.
LITERATURA OBLIGATORYJNA :
Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN. (s. 66-74).
Stanowisko Obrazowe
Wyobrażenie jest jedną z postaci poznawczej reprezentacji obiektu w umyśle .
Według Stephena Kosslyna wyobrażenia wzrokowe są kodowane powierzchniowo i głęboko.
Komponent powierzchniowy– to, co dostępne wdoświadczeniu wewnętrznym; doświadczenie świadome i
nietrwałe
Komponent głęboki– to, co zapisane w pamięci długotrwałej; niedostępne
świadomości; koduje informację przestrzennie i analogo w postaci reprezentacji posiadających zarówno
własności przestrzenne jak i zmysłowe. Wszystkie obiekty kodowane posiadają więc swoją wilkość oraz
znajdują się w pewnym położeniu oraz odległości od innych
Zwolennicy stanowiska obrazowego uważąją że informacjom werbalnym i wizualnym przypisane są odrębne
kody.
Wszystkie elemęty składające się na konkretne wyobrażenie mają swoją wielkość oraz położenie , znajdują
się w konkretnej odległości od innych obiktów.
Na elementach wyobrażenia jak i na poszczegołnych wyobrażeniach możan adokownywać takich samych
operacji jak na konkretnych obrazach .
Hipoteza funkcjonalnej ekwiwalencji percepcji i wyobraźni:
W wielu badaniach percepcja i wyobraźnia okazywały się ekwiwalentne (równe) w uzyskanych
wynikach. Osoby dobrze korzystające z możliwości, jakie daje percepcja skutecznie radzą sobie gdy
mogą posłużyć się tylko wyobraźnią.
Argumentów na rzecz tej teorii dostraczają badania Scheparda i wpółpracowników
Badanie Z mapą Ameryki północnej
Z mapy Ameryki pólnocnej badani wybrali 15 stanów podobnyc do sibie pod względem powierzchni
i kształtu oraz zdecydownie róznych od siebie.
Następnie poprosili badanych o ocenę pod względem podobieństwa 105 par wybranych stanów.
W pierwszej próbie osoby badane mogły przez caly czas korzystać z mapy, w próbie drugiej pytania
zadawano dopiero po usunięciu sprzed oczu badanych mapy .
Poprawność porownywania w warunkach percepcyjnych -próba pierwsza
była pozytywnie skorelowana z próbą drugą porównywanie w warunkach wyobrażeniowych .
Osoby dobrze radzące sobie w warunkach percepcyjnych będą dobrze radziły sobie w warunkach
wyobrażeniowych.
Aby potwierdzić hipoteże o ekwiwalencji percepcji i wyobraźni schhepard wykonał jeszcze jeden
eksepryment z porównywaniem podobieństwa arabskich.
Badani porównywali poodbieństwo cyfr arabskich mając przed oczyma tablicę przedstawiającą
cyfry i bez niej.
Następnie poroszono uczestników badania o przedstawienie cyfr za pomocą kropek w umyśle.
Scheprad zauważył że Przed transformacją umysłową cyfry 3 i 8 spostrzegane były jako podobne

(…)

…:
ogólny zarys:
osobom badanym prezentowane są 2 bodźce np. litery, figury geometryczne, cyfry wzajemnie
zrotowane pod kątem od 30 do 300 stopni co 45 lub 65 stopni względem ich naturalnego położenia
. W każdej parze mogą być tylko zrotowane albo zrotowane i dodatkowo przekształcone np. lustrzane
odbicie. Zadaniem badanego jest odpowiedzenie czy prezentowane bodźce są identyczne…
… przetwarzania informacji uzyskują stosunkowo słabą stromizną
podczas gdy w przypadku osób ogólnie spowolniałych przyrost czasu w funkcji kąta rotacji jest
bardzo duży.
Shepard i Metzler wykonali eksepryment jeszcze raz w 1971 roku z wykorzystaniem bodźcy
trójwymiarowych.
-2 figury trójwymiarowe zrotowane względem siebie prezentowane na monitorze komputera
-proszono uczestnika o decyzję czy prezentowane obiekty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz