Ciek wodny - strona 8

Kumak Nizinny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

doliny dużych rzek i mniejszych cieków wodnych, dlatego też utrzymanie ich w wysokim standardzie...

Rzeźba fluwialna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geomorfologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2506

(może doprowadzić do przejęcia początkowego odcinka innej rzeki tzw. kaptaż). Efekty: łączenie się dwóch cieków...

Fotolitotrofy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1260

ścieków w otwartych lagunach w głębszych warstwach, - tworzą zakwity w ciekach wodnych obciążonych znaczną...

Otoczenie komunikacyjne - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Jeżowe ciek wodny uregulowany jest na całej długości. W miejscowości Jeżowe Pikuły kieruje się na północ...

Obieg wody

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Joanna Komorek
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1778

nieprzepuszczalnych. Gdy odpływ powierzchniowy przekracza pojemność naturalnych koryt cieków wodnych i woda rozlewa...

Mszaki - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1463

(przekształcają się w skałę osadową - torf) - torfowisko niskie - tworzy się przy ciekach wodnych z małym udziałem...

Pojezierze Mazurskie - charakterystyka

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1645

i na południe od jezior Łaźno i Litygajno bory. Wąskie pasma wzdłuż cieków wodnych porastają łegi. Z kolei...