Ciek wodny - strona 9

Biologia - mszaki i ich cechy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1554

(przekształcają się w skałę osadową - torf) - torfowisko niskie - tworzy się przy ciekach wodnych z małym udziałem...

Wykład - Wykonywanie ochrony przyrody

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

i glebowych, jaskiń, turni i skałek, głazów narzutowych, naturalnych zbiorników i cieków wodnych, źródeł...

Chemolitotrofy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3206

i cieków wodnych), - azotany są „luksusowo” pobierane przez rośliny, - azotany są prekursorami nitrozoamin...

Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1015

hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu...

Budowle i roboty ziemne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Bogdan Rogoda
 • Technologia Robót Budowlanych
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1428

oraz irygacyjne, regulację potoków i rzek, kanały żeglugowe, obwałowania cieków wodnych, - ziemne zapory...