Cieśnina - strona 25

Działania wojenne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1155

korpus australijsko-angielski uległ Turkom w cieśninie Dardanele. Od 1917 Turcy zaczęli ustępować...

Sądownictwo międzynarodowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1442

w umowie m-dowej (kompromisie), która określa przedmiot sporu  wyrok kompetencyjny w sprawie cieśniny...

Prycypat, Wergiliusz - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

. Gdzie ulokowano stolicę Konstantynopol. Cieśnina Bosfor skrzyżowanie szlaków we wszystkich kierunkach...

Zimna Wojna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Marcin Kędzierski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 3052

przez Egipt cieśniny Tiran dla żeglugi izraelskiej oraz nacjonalizacja Kanału Sueskiego dokonana 26 VII 1956...

Skutki o zmianach terytorialnych - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

terytorium czy też utrzymywania pewnego stanu zbrojeń na określonym terytorium. Demilitaryzowano cieśniny...

Egzamin z geologii

 • Politechnika Gdańska
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

. Nastąpiło to około 10 000 lat temu. Po upływie około 1000 lat wskutek podniesienia się obszaru cieśnin...

Ochrona antykorozyjna mostu

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr hab. inż. prof. PŚK Dariusz Ozimina
 • Podstawy inżynierii materiałów
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3115

cieśniny itp.) Obiekty mostowe to budowle składające się z przęseł, podpór i fundamentów. Towarzyszą...

Charakterystyka starożytności - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1127

Lubeki i Stralsundu); postanowienia: zapewniał swobodę handlu na Bałtyku i cieśninach duńskich - uznanie...