Ochrona antykorozyjna mostu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3192
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona antykorozyjna mostu - strona 1 Ochrona antykorozyjna mostu - strona 2 Ochrona antykorozyjna mostu - strona 3

Fragment notatki:

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Transport
Ochrona antykorozyjna mostu
Kielce 2011
SPIS TREŚCI
Opis obiektu oraz jego funkcje eksploatacyjne
Opis i klasyfikacje środowiska korozyjnego w PN
Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego
Harmonogram czynności dotyczących wykonania zabezpieczenia ochrony przed korozją - Przygotowanie Powierzchni obiektu poddawanego ochronie
- Wykonanie zabezpieczenia
Zalecenia eksploatacyjne
Renowacja
Literatura
Opis obiektu oraz jego funkcje eksploatacyjne
Most - rodzaj przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja pozwala na pokonanie przeszkody wodnej (rzeki, jeziora, zatoki, morskiej cieśniny itp.)
Obiekty mostowe to budowle składające się z przęseł, podpór i fundamentów. Towarzyszą im często mury oporowe i konstrukcje ziemne nasypów lub wykopów. Na obiektach znajdują się różnego rodzaju urządzenia infrastrukturalne takie jak oświetlenie, woda, gaz, ciepło, energia, kanalizacja, telekomunikacja itp. Jest to twór sztuczny, postrzegany przez ogół jako trwałą i monumentalną część rzeczywistości. Mosty, szczególnie te stare, zawsze były, więc przez domniemanie zawsze będą. To błędne przeświadczenie jest główną przyczyną złego stanu konstrukcji mostowych. Przęsła mostów tworzą przeważnie duże powierzchnie poziome. Są, więc tak jak dachy budynków poddawane ciągłym wpływom klimatycznym. W lecie działa na nie intensywnie promieniowanie słoneczne i wysoka temperatura. W ciągi zimy skąpane są w agresywnej wodzie (skutek zimowego utrzymania) i poddawane wielokrotnemu zamarzaniu. Dodatkowo nie zważając na pory roku po obiekcie odbywa się ustawicznie ruch. Wszystko to razem kwalifikuje obiekty mostowe do grupy budowli najbardziej narażonych na czynniki zewnętrzne. Warstwą przyjmującą na siebie większość tych czynników jest jezdnia. Jej zadaniem jest umożliwienie poruszania się po moście. Typowa jezdnia drogowa składa się (od góry) z nawierzchni, izolacji i płyty nośnej. W obrębie jezdni występują wpusty
odwodnieniowe, krawężnik, bariery, balustrady, słupy oświetlenia lub trakcji, włazy rewizyjne dla urządzeń obcych, torowiska i szereg innych urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi w ciągu, której znajduje się obiekt. Jezdnia przerwana jest nad filarami lub na przyczółkach. Znajdują się tam urządzenia dylatacyjne.
Nawierzchnia jest warstwą umożliwiającą bezpieczne poruszanie się po moście. Powinna być równa, dostatecznie szorstka i trwała. Dzięki spadkom poprzecznym i podłużnym woda opadowa spływa po nawierzchni do części przykrawężnikowej gdzie zostaje odprowadzona na zewnątrz przez wpusty i rury kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia w większości przypadków nie jest warstwą wodoszczelną, choć odprowadza z konstrukcji do wpustów ponad 90% wody opadowej. Ostateczną zaporą chroniącą konstrukcję nośną jest izolacja. Stanowi ona teoretycznie warstwę szczelną. Izolacja tak jak i nawierzchnia powinna posiadać spadki poprzeczne i podłużne oraz wbudowany system drenów umożliwiających odprowadzenie na zewnątrz wody przesiąkającej przez nawierzchnię. Dreny te mają ujście w


(…)

… klimatyczna, a także mikroklimat występujący w obrębie tych stref. Korozję atmosferyczną przyspieszają zanieczyszczenia atmosfery, np. SO2, które zwiększa ją przewodnictwo skondensowanej na powierzchni metalu pary wodnej. Dalszym czynnikiem przyspieszającym korozję są zanieczyszczenia stałe osadzające się na metalu, a szczególnie sadze i pył węglowy, które intensyfikują proces katodowej redukcji tlenu.
Rys…
…: krochmal, klej lub białko.
Rys. 3 Połączenie elementów łączących barierę. Głownie do tego są stosowane kątowniki oraz ceowniki.
Harmonogram czynności dotyczących wykonania zabezpieczenia ochrony przed korozją - Przygotowanie Powierzchni obiektu poddawanego ochronie
Oczyszczenie powierzchni:
Na samym początku przystępujemy do zdemontowania danego elementu jeżeli jest to możliwe. Dzięki temu dostaniemy…
… zastosowane zabezpieczenia, pod warunkiem że wcześniej nie nastąpi uszkodzenie mechaniczne oraz że nie zmieni się gwałtowanie środowisko.
Literatura
- PN - EN ISO 12944 „Zabezpieczenie konstrukcji stalowych”
- PN - EN ISO - 8044 „Korozja metali i stopów. Podstawowe terminy i definicje”
- PN - EN ISO 12944 - 2 „Kategorie korozyjności - agresywność środowiska”
12 | Strona

… konstrukcyjna, dzięki której spełniona jest podstawowa funkcja obiektu.
Rozwiązanie projektowe mostu (kładki) na rys. nr 1 pozwala na przenikanie wody do konstrukcji stalowych. Liczne skoki, załamania, połączenia elementów stalowych powodują gromadzenie się wody wraz z wieloma zanieczyszczeniami. Wpływa to znacząco na osłabienie konstrukcji nośnej mostu oraz na uszkodzenie barier zabezpieczających .
Korozja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz