Ciąg liczbowy - strona 3

note /search

Matematyka - wzory

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Matematyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1498

od tego, do której ćwiartki należy Sumy funkcji trygonometrycznych: Różnice funkcji trygonometrycznych: CIĄGI LICZBOWE CIĄGIEM...

Całka Lebesgue'a

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050

ciąg liczbowy ( ) | |= | | =>( ) - c. Cauchy'ego => = I (3) I nie zależy od wyboru ciągu ( ): => Dla n...

Statystyka - pytanie 52

  • Politechnika Warszawska
  • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

(skokową), jeżeli zbiór wartości zmiennej X jest zbiorem skończonym lub przeliczalnym (ciąg liczbowy...

Karta_programowa_przedmiotu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Matematyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1372

: ciągi liczbowe, szeregi liczbowe (kryteria zbieŜności), funkcja 1-ej zmiennej ( pojęcia: iniekcja...

Ci_gi_liczbowe_2008

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Ciągi liczbowe Zbadać zbieŜność ciągów: 1) a n = 8n − 3 , 1 − 2n 2) a n = ( ) − 3n 2 + 2n , 3n + 1...