Chorobowość - strona 3

Wykład - Ubóstwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1218

. Negatywne - pomiar oceny negacji zdrowia: Chorobowość - liczba chorych w stosunku do ogółu ludności...

Zagadnienia z demografii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Demografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

się ludności to zmiany proporcji zachorowalności, chorobowości i niepełnosprawności w procesie wydłużania...

POMIAR STOPNIA ZASPOKOJENIA POTRZEB

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

współczynnik zachorowalności na nowotwory współczynnik zachorowalności na gruźlicę współczynnik chorobowości...

Patologie społeczne wykłady

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
 • dr Elżbieta Michałowska
Pobrań: 938
Wyświetleń: 8967

ich odporności psychicznej i fizycznej, wzrost zachorowalności i chorobowości, nasilenie stresów), internalizacja...

Zdrowie publiczne

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Zdrowie publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

) - manifestują się skumulowaną chorobowością i zgonami. Postulaty: 2 Beaglehole R., Bonita R., Kjellstrom T...