Chorobowość - strona 2

Biomedyczne podstawy - zagadnienia (sem.I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • B. Daniluk
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2611

. Mierniki zdrowia - wskaźniki zachorowalności/zapadalności, chorobowości i śmiertelności. Czynniki patogenne...

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Arkadiusz Witold Przybyłka
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2051

.: a. chorobowość b. inwalidztwo c. poziom spożycia leków 7. Polityka zdrowona w ścisłym tego słowa znaczeniu...

Wykład - Polityka rynku pracy w UE i w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Arkadiusz Witold Przybyłka
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1015

, śmiertelność, zachorowalność, chorobowość, inwalidztwo, absencję chorobową Pośrednie: Mierniki charakteryzujące...

Zapalenie - czynniki, objawy, cechy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1610

podaje się w n/100.000 mieszkańców/rok) CHOROBOWOŚĆ - liczba chorych na konkretną chorobę w danym okresie...

Zdrowie jako pozytywny stan samopoczucia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Maria Sternik
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

zdrowia - umieralność, chorobowość, ograniczona sprawność, niezdolność do pracy) Zdrowie - lista zagrożeń...