Zapalenie - czynniki, objawy, cechy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zapalenie - czynniki, objawy, cechy - strona 1 Zapalenie - czynniki, objawy, cechy - strona 2 Zapalenie - czynniki, objawy, cechy - strona 3

Fragment notatki:

ZAPALENIE (infiamatio) złożona, miejscowa reakcja organizmu na bodziec uszkadzający. Reakcja ta dotyczy gł. Ukł. Mezenchymalnego i krwionośnego.
W miejscu zapalenia występują zmiany morfologiczne, biochemiczne i immunologiczne mające na celu usunięcie czynnika szkodliwego oraz naprawę uszkodzenia. Często towarzyszą temu obkawy ogólnoustrojowe. OBAJWY ZAPALNE ( autus Comenius celsus 25 BC- 50)
DE MEDICINA
Calor (ucieplenie)
Dolor (ból)
Tumor (obrzmienie)
Rubor (zaczerwienienie)
Functio laesa (upośledzenie funkcji)
CECHY KLINICZNE
OBJAWY OGÓLNE: -podwyższona temp. ciała (działanie pirogenów)
-leukocytoza (wzrost liczby granulocytów obojętnochłonnych) -przyspieszone bicie serca (tachykardia)
-przyspieszone opadanie krwinek czerwonych)
Większość zapaleń posiada nazwę wywodzącą się z jęz. Greckiego. Nazwę tę tworzy się dodając końcówkę - itis do wyrazu oznaczającego dany narząd.
Tendo------tendinitis
Capsula-----capsulitis
Epicondylus------epicondylitis
Larynx------laryngitis Część zapaleń ma jednak swoje tradycyjne nazwy, np.: pneumonia. Phlegmone. ETIOLOGINA
Zapalenie może być wywołane przez czynniki wewnątrzpoch. I zewnątrzpoch.
CZYNNIKI ZEWNĄTRZPOCHODNE: - biologiczne ( wirusy, bakterie, riketsje, priony, grzyby, pierwotniaki, robaki, owady)
- chemiczne (kwasy, zasady, kryształki)
- fizyczne (temp., promieniowanie)
- mechaniczne (uraz, ucisk, ciało obce, rana)
- toksyczne (toksyny bakteryjne, metale ciężkie)
FAZY ZAPALENIA- w miejscu zapaleniu zachodzą kolejno następujące fazy:
Zaburzenia w krążeniu
Wysięk
Proliferacja komórkowa
ZMIANY MORFOLOGICZNE
W ujęciu morfologicznym w miejscu zapalenia zachodzą następujące zmiany:
Zmiany wsteczne (uszkodzenie, degeneracja, obumieranie komórek)
Zmiany w krążeniu i wysięk
Proliferacja komórkowa
PRZEBIEG ZAPALENIA
- jeżeli bodziec uszkadzający jest zbyt silny, może dojść do martwicy a nie do zapalenia
- jeżeli bodziec jest słaby zapalenie może się objawić jedynie zaburzeniami w krążeniu czyli skończyć się w I fazie (np. oparzenie Istopnia—rumień)
- proces zapalny może zakończyć się w fazie II ( bez proliferacji) ZEJŚCIE ZAPALENIA Rozejście się zapalenia ( restitutio ad integruj)------ WYZDROWIENIE
Zwłóknienie ---- nasilona proliferacja
Przejście w proces przewlekły. W podpunktach 1. i 2. Zapalenie się kończy, a w przypadku jak punkt 3. Trwa nadal.

(…)

… tkanek do stanu prawidłowego (pełne wyzdrowienie).
- produkcja mediatorów zapalnych zanika
- nacieki komórkowe wycofują się
- komórki miąższu narządów regenerują.
ZWŁÓKNIENIE ( fibrosis) - dochodzi do ubytku w tkankach i wypełnienia go lizną lu ziarniną. Może dojść do upośledzenia funkcji narządu (np. marskość wątroby, płuca).
PRZEJŚCIE W ZAPALENIE PRZEWLEKŁE --- stałe lub nawrotowe, które może trwać…
… komórek. Są to między innymi:
Granulocyty (mikrofagi)
Fagocyty monojądrzaste (makrofagi)
Komórki tuczne ( uwalniają histaminę)
Limfocyty (zapalenia przewlekłe)
Erytrocyty
Płytki krwi
Fibroblasty
KOMÓRKI W ZAPALENIU - GRANULOCYTY
Granulocyty obojętnochłonne (mikrofagi):
- ruchliwe, ameboidalne komórki
- głównie w ostrej fazie zapalenia, żyją 6 h we krwi i 48 h w wysięku
- głównym zadaniem jest FAGOCYTOZA…
… zasadochłonne:
- ameboidalne komórki, znajdują się we krwi - mogą osiadać w tkankach, przekształcając się w komórki tuczne.
Komórki tuczne:
- zawirają histaminę, serotoninę, heparynę
- uwolnienie w/w subst. Powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz ich zwiększoną przepuszczalność
KOMÓRKI W ZAPALENIU - MAKROFAGI
Fagocyty jednojądrzaste (monocyty/makrofagi/histiocyty)
- znacznie większe od granulocytów…
…- odpowiada za regulację (hamowanie) krzepnięcia i produkcję niektórych mediatorów zapalnych
MEDIATORY ZAPALENIA:
Aminy wazo aktywne: HISTAMINA, SEROTONINA
Kininy: BRADYKININA
Pochodne kwasu arachidowego: PROSTAGLANDYNY, LEUKOTRIENY, TROMBOKASAN
Cytokiny: GŁÓWNIE IL-1, IL-8, TNF ALFA (KACHEKTYNA)
Czynnik aktywujący płytki (PAF)
Tlenek azotu (NO), wolne rodniki tlenowe
KWAS ARACHIDOWY - jest związany…
… powoduje: Wzrost wydzielania NO i prostacykliny przez śródbłonek
Aktywację neutrofili, makrofagów i limfocytów T
Rozszerzenie naczyń i miejscowy ból
Skurcz mm. gładkich oskrzeli.
Zachowanie się komórek w obszarze zapalenia
ZJAWISKA:
DIAPEDEZA (przechodzenie bierne komórek zapalenia ze światła naczyń do płnu tkankowego i tkanek)
CHEMOTAKSJA (poruszanie się komórek zgodnie z gradientem stężeń)
FAGOCYTOZA…
…, dzwoinki, paciorkowce, gronkowce)
ZE WZGLĘDU NA BARWIENIE --GRAN-DODATNIE: barwią się na fioletowo fioletem krystalicznym)
--GRAM-UJEMNE: nie barwią się na fioletowo , aby je uwidocznić należy zastosować dodatkowe barwienie.
RIKETSJE, CHLAMYDIE
Organizmy łączące cechy komórek bakteryjnych i cząstek wirusowych
- są patogenami ściśle wewnątrzkomórkowymi, do swojego namnażania wymagają komórki gospodarza…
…)
PRZECIWWIRUSOWE ( POLITERAPIA AIDS)
PRZECIWGRZYBICZE (AMFOTERYCYNA, KETOKONAZOL)
PRZECIWPASOŻYTNICZE (MEDENDAZOL, PYRANTEL)
MECHANIZMY DZIAŁANIA ANTYBIOTYKÓW:
Penicyliny i cefalosporyny: ściana komórkowa
Monobaktamy: ściana komó…rkowa
Amino glikozydy: rybosomy
Tetracykliny: rybosomy
Makrolity: rybosomy
Sulfonamidy: synteza kwasu foliowego
Glikopeptydy: rybosomy
Chinoliny: synteza DNA

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz