Chinony - strona 3

Toksykologia - wyklad 13

 • dr inż. Anna Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

poprzez dihydrodiole do epoksydioli Epoksydy poprzez fenole do chinonów WWA EPOKSYDY kwas merkapturowy...

Mikrobiologia - wykład 12

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3297

MAKROCYKLICZNE CHINONY I ICH POCHODNE INNE ANTYBIOTYKI POCHODNE AMINOKWASÓW • antybiotyki ß-laktamowe...

Biogeneza chloroplastów - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2023

, fikoerytryna w błonach spotkamy także specyficzne chinony (przekaźniki elektronów): plastochinon, hydrochinon...

Biochemia zapylania roślin

 • Politechnika Gdańska
 • dr Szafranek
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1848

z odcieniami pomarańczowej i czerwonej);  Chlorofile(barwa zielona);  Chinony(barwa żółta, czerwona...

Formy azotu organicznego w glebie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • mgr Bernard Gross
 • Substancje próchnicze gleby
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1701

z innymi organicznymi składnikami, takimi jak: lignina, tanina, chinony, 2. tworzenie bilogicznie odpornych...

Rozpuszczalność i utlenianie białek

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2093

hydroksylowym •OH. Istotną rolę maja produkty autooksydacji lipidów oraz nadtlenek wodoru, oraz chinony tworzące...

O lipidach- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Chemia lipidów
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1386

, rozgałęzione i cykliczne. Występują u bakterii, a także są feromonami. 6. Fenole i chinony nieizoprenoidowe...