Chinony - strona 4

Budowa błon biologicznych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 91
Wyświetleń: 686

na NAD+ lub chinon. Dalej elektrony przenoszone są przez łańcuch oddechowy na tlen, generując siłę protomotoryczną...

Egzamin z technologii produktów, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Mieczysław Bojarczyk
 • Technologia produktów i surowców pochodzenia roślinnego
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4851

cyjanogenne, amoniak, terpeny, kwasy organiczne, flawonoidy, laktony, związki fenolowe, taniny, chinony 18...

Oddychanie beztlenowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda
 • Mikrobiologia
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2093

fumaranowego; fumaran przekształcany do bursztynianu (protony w poprzek błony do puli chinonów...

Antybiotyki-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

ansamycyn) - chinony i pochodne o tetracyklina - ró ne związki, pochodne cykloalkanów, poliestry, zw...

Polski Slownik Enzymow

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812

-wrażliwych) 1.1.4.2 Reduktaza epoksydów witaminy K (warfaryno-niewrażliwych) EC 1.1.5. Z chinonami...

Kwasy humusowe

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1428

naftalenu, antracenu, indolu i chinonu. Pierścienie aromatyczne połączone są bezpośrednio przez wiązania...

Odsiarczanie - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1708

, Na2FeO4, NH3 oraz cytryniany, związki organiczne typu chinonów, węglany. Chemisorpcję prowadzi...