Charakter wiązań w krysztale - metale i kryształy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakter wiązań w krysztale - metale i kryształy - strona 1 Charakter wiązań w krysztale - metale i kryształy - strona 2 Charakter wiązań w krysztale - metale i kryształy - strona 3

Fragment notatki:

Wyk Wy ład  ad 13  13 Metale i kryształy molekularne 1. Wi ą zanie metaliczne. 2. Struktury metali i stopów metali 3. Zwi ą zki mi ę dzymetaliczne 4. Wi ą zanie sił dyspersyjnych w kryształach. 5. Kryształy molekularne pierwiastków i prostych molekuł.  6. Kryształy molekularne zwi ą zków organicznych. 7. Siloksany                                          Kowalencyjne                                                               Delokalizacja                                     Polaryzacja                                                              M etaliczne                                  Jonowe    Charakter wi Charakter w  ą za z  ń  w krysztale w krysztal   1.  Metale  alkalogeniczne        (XG  2.42)  Podzia Podzi ł pierwiastk pierwiast ów Group    1    2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   H  2.1                                    He  0    Li  0.98  Be  1.57                      B  2.04  C  2.55  N  3.04  O  3.44  F  3.98  Ne  0    Na  0.93  Mg  1.31                      Al  1.61  Si  1.9    P  2.19  S  2.58  Cl  3.16  Ar  0    K  0.82  Ca  1    Sc  1.36  Ti  1.54  V  1.63  Cr  1.66  Mn  1.55  Fe  1.83  Co  1.88  Ni  1.91  Cu  1.9    Zn  1.65  Ga  1.81  Ge  2.01  As  2.18  Se  2.55  Br  2.96  Kr  0    Rb  0.82  Sr  0.95  Y  1.22  Zr  1.33  Nb  1.6    Mo  2.16  Tc  1.9    Ru  2.2    Rh  2.28  Pd  2.2    Ag  1.93  Cd  1.69  In  1.78  Sn  1.96  Sb  2.05  Te  2.1    I  2.66  Xe  2.6    Cs  0.79  Ba  0.89  La  1.1    Hf  1.3    Ta  1.5    W  2.36  Re  1.9    Os  2.2    Ir  2.2    Pt  2.28  Au  2.54  Hg  2    Tl  2.04  Pb  2.33  Bi  2.02  Po  2    At  2.2    Rn  0    Fr  0.7    Ra  0.89  Ac  1.1    Rf   Db  Sg  Bh  Hs  Mt  Uun Uuu Uub                                                                      

(…)

… regularna bcc
komórka elementarna
koordynacja węzła
Stopy metali
Roztwór stały
substytucyjny
Roztwór stały
nterstycjalny
Zwiazek miedzymetaliczny
Stopy miedzi - brąz i mosiądz
⇐ Cu20Sn6
Cu5Zn8 ⇒
⇐ CuSn
CuZn ⇒
Stopy Ŝelazo - węgiel
Fe2C
Fe3C
Fe4C
Molekuła a kryształ
Oddziaływania międzycząsteczkowe
1. Odziaływania Van der Waalsa
2. Wiązanie wodorowe
3. Przeniesienie ładunku
oddziaływanie dipol-dipol…
… zasad
czwartorzędowych,
kwasu szczawiowy
i jego sole
Kwasy aromatyczne
i ich sole, aminy arom.
związki heterocykliczne
Kwasy karboksylowe
i ich sole, kwasy
sulfonowe i ich sole,
polipeptydy.
van der Waalsa
mocznik
alkohol metylowy,
pentaerytryt
metan,
czterochlorek węgla
fenole, chinony,
cukry
be nzen, naftalen,
fenantren, chryzen
alkohole i aldehydy alkany i alkeny
alifatyczne, celuloza…
… zasad
czwartorzędowych,
kwasu szczawiowy
i jego sole
Kwasy aromatyczne
i ich sole, aminy arom.
związki heterocykliczne
Kwasy karboksylowe
i ich sole, kwasy
sulfonowe i ich sole,
polipeptydy.
van der Waalsa
mocznik
alkohol metylowy,
pentaerytryt
metan,
czterochlorek węgla
fenole, chinony,
cukry
be nzen, naftalen,
fenantren, chryzen
alkohole i aldehydy alkany i alkeny
alifatyczne, celuloza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz