Wiązania chemiczne w molekułach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:


18. Wiązania chemiczne w molekułach - wymień i krótko omów na czym polega istota każdego z tych wiązań
KOWALENCYJNE -polega ono na utworzeniu wspólnej pary elektronowej , należącej jednocześnie do obu atomów
-powstaje między atomami tego samego pierwiastka o dużej elektroujemności
-kształt orbitali powstających cząsteczek wynika z nakładania się orbitali poszczególnych atomów , w przypadku mogą zaistnieć 2 przypadki:
*elektrony obu atomów mogą mieć spiny zgodnie skierowane - oddziaływanie jest typu odpychającego
*elektrony oby atomów mogą mieć spiny przeciwnie skierowane - przyciąganie międzyatomowe jest przyciągające
-mogą występować w dowolnych stanach skupienia:
*gazy - *ciecze - O, C OH *ciała stałe - kryształy kowalencyjne: Si, i kryształy molekularne: lód, cukier
-tworzą wiązania pojedyncze lub wielokrotne
-energia wiązania i długość wiązania zależą od krotności wiązania
JONOWE - jest wynikiem maksymalnej polaryzacji wiązania kowalencyjnego
-polega ono na przeniesieniu elektronu od atomu mniej elektroujemnego do atomu bardziej elektroujemnego
-występuje tylko w związkach chemicznych, nigdy między tymi samymi atomami tego samego pierwiastka
-tworzą je atomy o dużej różnicy elektroujemności
-atomy pierwiastków grup początkowych układu okresowego oddaja elektrony, tworzą kationy
-atomy pierwiastków grup końcowych układu okresowego uzupełniają brakujące elektrony, tworzą aniony
-nie mają charakteru kierunkowego, mają zapełnione zewnętrzne powłoki , co daje symetrię sferyczną
-polega na oddziaływaniu elektrostatycznym
-występuje tylko w ciałach stałych o ciągłej strukturze krystalicznej: NaCl METALICZNE -występują miedzy atomami metali tworzących siec krystaliczną
-występują tylko w ciałach stałych
-zjonizowane dodatnio atomy metali (kationy) tworzą gęsto upakowaną sieć krystaliczną
-uwolnione w wyniku jonizacji elektrony walencyjne nie są przypisane do określonych jonów i poruszają się swobodnie w obrębie całej sieci krystalicznej tworząc, tzw. gaz elektronowy
-wiązania te są wynikiem równowagi 2 sił: *elektrostatycznego oddziaływania dodatnich jonów metalu z „chmurą elektronową”
*odpychania między jednoimiennymi jonami sieci
-są kierunkowe
-posiadają dobre przewodnictwo ciepła i prądu
VAN DER WAALSA -siły dyspersyjne:
*występują między atomami lub cząsteczkami, które nie mają trwałych momentów dipolowych
*polegają na wzajemnym przyciąganiu się dipoli szybkozmiennych


(…)

… tego promieniowania (promieniowanie hamowania i promieniowanie charakterystyczne), zastosowanie tych promieni.
Promieniowanie hamowania
W polu elektrycznym elektron, który zderzy się z anodą jest wyhamowany emitując przy tym energię w postaci promieniowania rentgenowskiego. Widmo tego promieniowania ma charakter ciągły.
Promieniowanie charakterystyczne
Podczas oddziaływania elektrycznego z atomem anody następuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz