Fizyka współczesna

note /search

Łuk elektryczny -zwany inaczej transformatorem

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

Łuk elektryczny zwany inaczej transformatorem ,jest to ważne urządzenie dzięki któremu możliwa jest   zmiana napięcia. transformator jako urządzenie elektryczne (energety...

Dyfrakcja - rozchodzenie się fal

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1113

D yfrakcja  ( ugięcie fali ) to  zjawisko fizyczne  zmiany kierunku rozchodzenia się  fali  na krawędziach przeszkód oraz w ich pobliżu. Zjawisko zachodzi dla wszystkich wielkości przeszkód, ale wyraźnie jest obserwowane dla przeszkód o rozmiarach porównywalnych z długością fali .

Model pociagu na poduszce magnetycznej

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

Model pociagu na poduszce magnetycznej Model ten składa się z dwóch lamp halogenowych ,toru ,zasilacza 12 v do lamp , modelu pociągu na którym u góry znajduje się bateria sloneczna a pod wagonem warstwa grafitowa. Najpierw włączyliśmy

Obliczanie wartosci natężenia pradu i zorza polarna

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Używana w ćwiczeniu aparatura pomiarowa jest pokazana na rys.1. Schematy podłączenia cewek Helmholtza i lampy elektronopromieniowej pokazują rys.2 i 3. W doświadczeniu zmienialiśmy wartość natężenia prądu. W całym obszarze lampy było jednorodne pole magnetyczne. Przy małym zaczyna pojawiać się w...

Przydatne wzory z fizyki .

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1540

PRZYDATNE WZORY Z FIZYKI       - gęstość        3 m kg   m – masa (kg)  V – objętość    3 m       p – ciśnienie (Pa)  F – siła parcia (N)  S – powierzchnia    2 m     w F - siła wyporu(N)    - gęstość cieczy lub gazu       3 m kg   V – objętość zanurzonego ciała   3 m   g – 

Pytania na egzamin - Siła Lorenza

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

4. Pole magnetyczne- wektor indukcji magnetycznej B i jego definicja poprzez formułę Lorenza. Strumień pola magnetycznego, podstawowe jednostki - Tesla[T], Weber[Wb]. Prawo Gaussa dla pola magnetycznego. WYKŁAD PIERWSZY SLAJDY (23-27)...

Pytania na egzamin - Prawo indukcji elektromagnetycznej

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

Pytanie nr 8 Omówić zjawisko indukcji elektromagnetycznej, prawo indukcji Faradaya oraz prawo Ampere'a-Maxwella. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej Wykład 01 (slajd 33): Indukcja elektromagnetyczna jest przyczyną pojawienia ...

Pytania na egzamin - Prawo indukcji elektromagnetycznej

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

13. Prawo indukcji elektromagnetycznej -prawa : Planck'a, Wiena, Stefana - Boltzmanna 22. Zasada nieoznaczoności Heisenberga i jej konsekwencje. 13. Promieniowanie termiczne ciał -prawa : Planck'a, Wiena, Stefana - Boltzmanna Promie...

Pytania na egzamin - Model budowy atomu

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1400

1. Model budowy atomu wg. Sommerfelda i znaczenie podstawowych liczb kwantowych: n , l , m , s . W 1916 roku niemiecki teoretyk Arnold Johannes Sommerfeld założył, że elektrony mogą poruszać się po orbitach eliptycznych ( orbita kołowa jest jej szczególnym przypadkiem), przy czym liczba orbit jest...

Pytania na egzamin - Dielektryki

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

2. Dielektryki ,stała dielektryczna dla próżni i dla ośrodka dielektrycznego ,wektor indukcji  elektrostatycznej D i energia pola elektrostatycznego. Dielektryki  są ciałami które nie przenoszą ładunków elektrycznych, natomiast zewnętrzne pole elektryczne powoduje w nich niewielkie przesunięcie ład...