Pytania na egzamin - Prawo indukcji elektromagnetycznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Pytanie nr 8 Omówić zjawisko indukcji elektromagnetycznej, prawo indukcji Faradaya oraz prawo Ampere'a-Maxwella. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej Wykład 01 (slajd 33): Indukcja elektromagnetyczna jest przyczyną pojawienia się prądu w obwodzie bez własnego źródła prądu, gdy nastąpi zmiana strumienia pola magnetycznego.
Indukcja ta generuje tzw. Siłę Elektromotoryczną Indukcji - [SEM] Prawo indukcji: SEM= - SEM= - Internet: Inaczej indukcja elektromagnetyczna jest to zjawisko powstawania siły elektromotorycznej w przewodniku na skutek zmian strumienia pola magnetycznego. Zmiana ta może być spowodowana zmianami pola magnetycznego lub względnym ruchem przewodnika i źródła pola magnetycznego.
Prawo indukcji Faradaya Wykład 01 (slad 34): Prawo Indukcji Faraday'a - dla przewodnika.
Siła elektromotoryczna indukcji jest równa zmianie strumienia pola magnetycznego
w czasie (wziętej ze znakiem minus). Prawo Faraday'a jest zasadą zachowania energii. Internet: Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya to prawo oparte na doświadczeniach Faradaya z 1831 roku. Z doświadczeń tych Faraday wywnioskował, że w zamkniętym obwodzie znajdującym się w zmiennym polu magnetycznym pojawia się siła elektromotoryczna indukcji równa szybkości zmian strumienia indukcji pola magnetycznego przechodzącego przez powierzchnię rozpiętą na tym obwodzie. Prawo to można wyrazić wzorem
gdzie
- strumień indukcji magnetycznej,
- szybkość zmiany strumienia indukcji magnetycznej,
Prawo Ampere'a - Maxwella Wykład 01 (slajd 35): Pole magnetyczne może być wytwarzane na dwa sposoby: przez przepływający prąd oraz przez zmienne pole elektryczne:
Pytanie nr 9 Fale elektromagnetyczne (e-m)- czym są i jak się je generuje, prędkość propagacji tych fal w próżni oraz w ośrodkach materialnych (współczynnik załamania dla ośrodka, ośrodki dyspersyjne). Fale elektromagnetyczne Czym są? Leksykon: Fale elektromagnetyczne to rozchodzące się w ośrodku materialnym lub w próżni zaburzenie pola elektrycznego i magnetycznego wywołane zmianami rozkładu przestrzennego ładunków elektrycznych.
Wykład 02 (slajd 2): Gdy ładunek elektryczny porusza się ruchem niejednostajnym oraz/lub krzywoliniowym lub też w jakis sposób zmienia się w czasie przestrzenny rozkład ładunku to proces taki jest żródłem zmiennego w czasie pola elektrycznego. Na podstawie poznanego wcześniej prawa Maxwella zmienne w czasie pole elektryczne indukuje (także zmienne) pole magnetyczne. To z kolei indukuje zmienne pole elektryczne itd. Zmiany tych pól propagują się w przestrzeni.


(…)

… zależy od częstotliwości fali padającej i wykazuje zależność typu rezonansowego. Jest ona różna dla różnych materiałów.
Współczynnik załamania na granicy próżni i ośrodka materialnego;
Definiowany jest jako stosunek prędkości (fazowych) światła w próżni i danym ośrodku a tym samym przez własności dielektryczne ośrodka: c - prędkość światła w próżni; v - prędkość światła w ośrodku; r , r - względne…
… elektromagnetyczną.
Moment dipolowy:
Prędkość propagacji fal e-m w próżni oraz w ośrodkach materialnych
Wykład 02 (slajd 3):
Fale elektromagnetyczne nie wymagają ośrodka materialnego i mogą rozchodzić się także w próżni.
Z równań Maxwella można wyprowadzić zależność propagacji fal elektromagnetycznych od własności dielektrycznych i magnetycznych ośrodka: W próżni będzie to: Wykład 02 (slajd 21-28):
W ośrodku…
… też źródłami siły elektromotorycznej, są nimi prądnice (prądu stałego i przemiennego), baterie, termopary, fotoogniwa
Strumień indukcji magnetycznej (również: strumień indukcji pola magnetycznego) jest strumieniem pola dla indukcji magnetycznej.
Strumień przepływający przez powierzchnię S jest zdefiniowany jako iloczyn skalarny wektora indukcji magnetycznej i wektora powierzchni S.
Jednostką strumienia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz