Pytania na egzamin - Siła Lorenza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - Siła Lorenza - strona 1 Pytania na egzamin - Siła Lorenza - strona 2

Fragment notatki:

4. Pole magnetyczne- wektor indukcji magnetycznej B i jego definicja poprzez formułę Lorenza. Strumień pola magnetycznego, podstawowe jednostki - Tesla[T], Weber[Wb]. Prawo Gaussa dla pola magnetycznego. WYKŁAD PIERWSZY SLAJDY (23-27) Gdy badamy oddziaływanie pomiędzy ładunkami elektrycznymi będącymi w ruchu ( względem jakiegoś układu odniesienia) to zauważamy, że oprócz oddziaływania kulombowskiego między nimi pojawia się jeszcze pewne dodatkowe oddziaływanie. Nazywa się je oddziaływaniem magnetycznym. Wektor indukcji magnetycznej B - jest podstawową wielkością charakteryzującą pole magnetyczne. Charakteryzuje on wielkość oddziaływania pola magnetycznego na ładunek w ruchu. Doświadczalnie stwierdzono, że ładunek q poruszający się z prędkością v w obszarze pola magnetycznego podlega działaniu siły wyrażającej się : F= qv x B ( we wzorze po lewej jest wektor nad F, v i B) B=F/qv ------- Formuła ta definiuje nam ostatecznie wektor indukcji magnetycznej B oraz jego jednostki. Jednostka indukcji magnetycznej nosi nazwę tesla[T] zwana też „weber na metr kwadratowy” [Wb/m2]. [T]= [Wb / m2]= [N]/[C][m/s]= [N]/[A][m]. Czasem używana jest też jednostka zwana Gauss[Gs] ma związek z teslą [T] ; 1T= 10 4 Gs linie pola magnetycznego wokół przewodnika z prądem . Siła Lorenza: Jeśli cząstka naładowana z ładunkiem elektrycznym q porusza się w obszarze gdzie oprócz pola magnetycznego B istnieje także pole elektryczne o natężeniu E to wypadkowa siła działająca na ten ładunek wyraża się : F= qE + qv x B (nad F, E, v, B jest wektor) ta wypadkowa siła to siła Lorenza. Zauważmy, że siła oddziaływania magnetycznego na ładunek q zależy także od jego prędkości. Prędkość zaś zależy od wyboru układu odniesienia. Można zawsze przetransformować się do układu współporuszającego się z naszą cząstką (a w nim jej v = 0) i w takim układzie nasza siła też F = 0. Ta cecha wyraź odróżnia oddziaływanie elektrostatyczne od magnetycznego. strumień pola magnetycznego : Linie pola magnetycznego są liniami zamkniętymi. Nie istnieją źródła czyli ładunki magnetyczne (monopole magnetyczne - pojedyncze bieguny N lub S) Definiuje się strumień Φ b indukcji B przez powierzcnię ∆S. podobnie jak to było dla pola elektrycznego. Φ b= B*∆S ( nad B i S jest wektor) ( RYSUNKI do strumienia na slajdach 26-27 wyklad 1) Jednostką tego strumienia jest 1 weber ; [Wb] = [T]*[m2] Prawo Gaussa Ponieważ nie istnieją pojedyncze ładunki (monopole) magnetyczne więc odpowiednik prawa Gaussa dla pola magnetycznego mówi: „Całkowity strumień pola magnetycznego przez dowolną powierzchnię zamkniętą równy jest zero” . 5. Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem elektrycznym- związek natężenia prądu w przewodniku z wektorem indukcji B w odległości r od przewodnika (Prawo Ampere'a)

(…)

… przewodników z prądem. Indukcja wokół prostoliniowego przewodnika z prądem o natężeniu I: B= µo*I/2 πR Prawo Ampere'a (dla tej szczególnie prostej sytuacji)
µo= 4π * 10-7 [T*m/A] - przenikalność magnetyczna próżni. MOŻNA ZASTOSOWAC REGULE PRAWEJ DLONI do okreslania I i B z wikipedi : jeśli prawą dłonią obejmiemy przewodnik elektryczny tak, że kciuk wskazuje kierunek przepływu prądu elektrycznego w przewodniku, to zgięte pozostałe palce wskażą kierunek i zwrot wektora indukcji magnetycznej . prawo Ampera z wikipedi : Prawo Ampère'a prawo wiążące indukcję magnetyczną wokół przewodnika z prądem z natężeniem prądu elektrycznego przepływającego w tym przewodniku. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz