Pole magnetyczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pole magnetyczne-opracowanie - strona 1 Pole magnetyczne-opracowanie - strona 2 Pole magnetyczne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Pole magnetyczne
Pole magnetyczne jest nierozerwalnie związane z polem elektrycznym. W zależności od układu odniesienia to samo
zjawisko może być postrzegane jako efekt działania pola elektrycznego bądź magnetycznego. O ile pole elektryczne
wytwarzane jest przez ładunki, o tyle pole magnetyczne wytwarzane jest tylko przez ładunki w ruchu bądź ciała
posiadające moment magnetyczny. Siły magnetyczne nie działają na ładunki w spoczynku. Ponieważ prąd elektryczny
tworzą poruszające się ładunki, przewodniki z prądem będą oddziaływały magnetycznie.
Pola elektryczne i magnetyczne mają dużo wspólnego ale też różnią się w paru kwestiach:
- pole magnetyczne nie działa na ładunki w spoczynku chyba, że posiadają moment magnetyczny
- nie ma ładunków magnetycznych
- linie pola magnetycznego nie mają początku ani końca (są zamknięte)
- potencjał magnetyczny nie ma takiego znaczenia jak potencjał elektryczny
- pole magnetyczne nigdy nie wykonuje pracy
Wygodnym narzędziem do badania pola magnetycznego jest igła magnetyczna – namagnesowany kawałek stali.
Poniżej zachowanie igły magnetycznej w okolicach magnesu sztabkowego. Kierunek igły wskazuje kierunek lini pola
magnetycznego
S
N
Pole magnetyczne długiego przewodnika z prądem
Pole magnetyczne pochodzące od nieskończenie długiego przewodnika z prądem.
Linie sił pola magnetycznego. Nie mają początku ani końca tworząc
zamkniętę kręgi. Zwrot lini sił pola wyznaczamy stosując regułę prawej dłoni.
I
Symbol oznaczający wektor skierowany za kartkę
Symbol oznaczający wektor skierowany przed kartkę
R
A
I
2R
 2
B 0
4 R
H 
0  4  107T  m / A
[H ] A/ m
[ B ] T
H – natężenie pola magnetycznego w punkcie A,
I – natężenie prądu elektrycznego
R – odległość punktu A od przewodnika z prądem
B – wektro indukcji magnetycznej
0 – przenikalność magnetyczna próżni
Prawo Ampere’a
Prawo Ampere’a jest magnetycznym odpowiednikiem prawa Gaussa.
Prawo Ampera : Krążenie wektora indukcji B po dowolnej krzywej
zamkniętej jest proporcjonalne do sumy natężeń prądów Ii zawartych
wewnątrz tej krzywej. ΔLi oznacza fragment krzywej dla której indukcja ma
stałą wartość.
Ii
Bi Li
Bi
ΔLi
 0  I i
Ponieważ w stałej odległości od jednego długiego przewodnika wartość
indukcji pola magnetycznego jest stała możemy napisać:
0I
B  2R  0I  B 
2R
Prawo Biota-Savarta
Prawo Biota-Savarta pozwala wyznaczyć wartość indukcji pola magnetycznego dla dowolnego kształtu przewodnika
z prądem i dowolnego punktu w przestrzeni. Stosuje się założenie, że wartość indukcji pola magnetycznego w
punkcie jest sumą przyczynków do indukcji pochodzące od małych fragmentów przewodnika.
B

I
l
r
0 d l  r
B 
I
4
r3
Siła Ampere’a (siła elektrodynamiczna)
Siła Ampere’a - siła działająca na element Δl przewodnikaz prądem I w polu B:

I
l
F
F  ΙB sin  l
B
Oddziaływanie dwóch prostych przewodników z prądem
I2
I1
B1
B2
b
I1
B2
b
B1
I2
 2 
F
 1B 2   2B1  0 1 2
l
4 b
Pole magnetyczne pętli z ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz