Zwrot wektora

note /search

Wektory

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1309

równoległy do wektora a o module k razy większym od modułu wektora a. Zwrot wektora b będzie zależał od znaku...

Wektory - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

równoległy do wektora a o module k razy większym od modułu wektora a. Zwrot wektora b będzie zależał od znaku...

Siły działające na cząstkę

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1120

wektora prędkości cieczy (zaś przeciwne do zwrotu wektora prędkości kuli). Jeśli nieruchomą kule opływa...

Fizyka - Prawo Ampera

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1372

między polem magnetycznym i elektrycznym, którego linie zaczynają się i kończą na ładunkach. Zwrot wektora...

Wektory, funkcje, logarytm

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 693

zwrotem wektora. Czyli mówiąc o poruszającym się samochodzie możemy powiedzieć że jedzie on w kierunku N-S...

Wykład - prawa newtona

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

proporcjonalnym do masy ciała. Kierunek i zwrot wektora przyspieszenia są zgodne z kierunkiem i zwrotem wektora...

Pojęcie wysokości-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1162

, że wektor przesunięciu ds. w polu potencjalnym W ma kierunek i zwrot wektora g = grad W wówczas cos ( g, ds...