Siły działające na cząstkę

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Siły działające na cząstkę - strona 1 Siły działające na cząstkę - strona 2

Fragment notatki:

Siły działające na cząstkę    Siły masowe-  w warunkach naturalnych praktycznie jedyną siłą masową jest siła ciężkości       Im 1 i c c c c Mi g V f V G F    w obiektach do oczyszczania wody i ścieków może działać siła  odśrodkowa (piaskowniki wirowe) oraz/lub oddziaływanie elektromagnes (elektrofiltry).    Siły powierzchniowe-  siłę działającą na powierzchnię S możemy obl znając naprężenie Pn na  tej   powierzchni, które określone jest przez tensor naprężenia [P] oraz wektor jednostkowy n,  normalny do pow S:      Jm j S Pj ndS P F 1 ] [ . Tensor [P] wiąże się z polem prędkości płynu u i  ciśnieniem PN - hipotezą Newtona. Dla wyznaczenia wypadkowej siły powierzchniowej  trzeba określić pole prędkości i ciśnienie wokół cząstki zawiesiny z uwzględnieniem cząstek  sąsiednich (zadanie bardzo złożone, najprostsze dla cząstek całkowicie zanurzonych, gorzej z  siłami powierzchniowymi i dennymi):  *Siła od masy stowarzyszonej  to oddziaływanie związane z fikcyjną masą  (stowarzyszoną Ms), która (przy omawianiu, nieustalonego ruchu kuli w cieczy nielepkiej -  który można traktować jako równoważny ruchowi danego ciała w próżni, jeśli zwiększymy  masę o pewną wartość) równoważy rzeczywiste pole prędkości indukowane przez ciało.  Dla ciał o złożonych kształtach obl masy stowarzyszonej jest trudne, więc posługujemy się  relacją roboczą i jest ona wtedy równa masie cieczy wypartej pomnożonej przez  współczynnik masy stowarzyszonej αs (dla kuli=0,5).  c s w s s V M M      .  *Siły adhezji  *Siły Basseta  wstępują przy nieustalonym ruchu kuli w cieczy lepkiej, odgrywają  istotniejszą rolę w bilansie dopiero przy znacznych przyśpieszeniach, gdy okres zmian  warunków ruchu jest wyrażany w sekundach  *Siły Saffinana  są spowodowane zmianą prędkości płynu w otoczeniu cząstki , działają  w kierunku gradientu prędkości  (poprzecznie do kier ruchu) lecz ma do niego przeciwny  zwrot.  *Siła nośna  zorientowana prostopadle do wektora prędkości, występuje przy ruchu  obrotowym cząstki (efekt Magnusa), który może być wykonany wskutek zróżnicowania  pola prędkości wokół cząstki.  *Siła Archimedesa  – zmiana ciśnienia zewnętrznego wywiera na cząstkę siłę równą  WPi= -Vgrad p0, która najczęściej wywołana jest hydrostatyczną zmianą tego pola ciśnienia  WP= -ρVg  *Siła Stoeksa (Ws)  przy ustalonym ruchu kuli w cieczy lepkiej; ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz