Migracja zanieczyszczeń

note /search

Dyfuzja, a dyfuzja turbulentna

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3017

  Dyfuzja, a dyfuzja turbulentna  Dyfuzja – proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii w danym  ośrodku, co powoduje drastyczne zderzanie cząsteczek dyfundującej subst między sobą i/lub  z cząsteczkami otaczającego...

Kinetyka procesów, wpływ czynników na efektywność

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Kinetyka procesów, wpływ czynników na efektywność       Miara szybkości reakcji/ przemiany, czyli liczba zderzeń między reagującymi molekułami  (zderzenia efektywne).   Warunkiem efektywności jest odpowiednio wysoka wartość en kinet cząstek, czyl...

Bilans sił działających na cząstkę rozpuszczającą się w płynie...

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1057

Bilans sił działających na cząstkę rozpuszczającą się w płynie- ·pomijamy ruch  obrotowy i deformacyjny,·uwzględniamy tylko ruch postępowy drobin  zawiesin,·cząstkę traktujemy jako ciało o – objętości V,-gęstości rm, -przekroju  poprzecznym...

Dyfuzja molekularna a dyfuzja turbulentna i wyprowadzenie wzoru na sił...

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3304

Dyfuzja molekularna a dyfuzja turbulentna  – rozważamy ruch chaotyczny dla modeli subst.  jednorodnych·na ten ruch składają się wstrząsy, pulsacje,  obroty·molekuły zmieniają swoje  położenie poprzez chwilowe drgania·w rezultacie oznacza ona prze...

Dyspersja w ośrodku porowatym

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

Dyspersja w ośrodku porowatym : kanaliki występujące między ziarnami ośrodka  porowatego. Tworzą zawiły,przestrzenny układ. W teorii filtracji wprowadza się zatem uproszczone parametry ruchu. Transport odbywa się  ruchem laminarnym- na skutek procesu nie wpływa mieszanie burzliwe.obecność kanalików...

Fizyczne właściwości zawiesin

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1435

Fizyczne właściwości zawiesin  Do najważniejszych wielkości w mechanice należy prędkość. Gdy rozważany układ  traktujemy jako ciągły(metoda fenomenologiczna), wtedy definiujemy jedną funkcję  ub,  która jest jedną dla całego układu prędkością bary centryczną.   Charakterystyka cząstek zawiesiny:  R...

Funkcje źródłowe w inżynierii środowiska

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945

 Funkcje źródłowe w inżynierii środowiska  Są to reakcje prowadzące do obniżenia stężeń zawartych w wodzie lub ściekach  substancji zanieczyszczających. Generalna charakterystyka tych procesów jest jednakowa,  niezależnie od tego, czy zachodzą one w systemach naturalnych, czy też w obiektach  techn...

II Prawo Newtona

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106

II Prawo Newtona    Podstawą relacją opisującą ruch cząstki w płynie otrzymujemy z II pN (zach pędu): zmiana  pędu ciała w czasie jest równa sumie sił działających na to ciało. Pamiętając, że siły mają  dwojaki chartkter ( masowe FM i powierzchniowe FP), otrzymujemy:        Jm j Pj i Mi c c F...

II Zasada Newtona

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

I  Zasada Newtona  (str.280, PDF141) Dzięki I  zasadzie Newtona (prawa zachowania pędu) możliwe jest opisuje ruch cząstki w płynie.  Zmiana pędu ciała w czasie jest równa sumie sił działających na to ciało. Należy uwzględnić występowanie ...

Metoda fenomenologiczna

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1519

Metoda fenomenologiczna   – jedna z metod opisywania zachowania się układów  wielofazowych. Metoda ta odnosi się do roztworów oraz ukł. Koloidalnych, opisuje adwekcję  subst. rozproszonej, przy założeniu, że reaguje ona natychmiast na zmianę charakteru ruchu  nośnika. Opisuje ruch tej subst. względ...