Fizyczne właściwości zawiesin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyczne właściwości zawiesin - strona 1 Fizyczne właściwości zawiesin - strona 2

Fragment notatki:

Fizyczne właściwości zawiesin  Do najważniejszych wielkości w mechanice należy prędkość. Gdy rozważany układ  traktujemy jako ciągły(metoda fenomenologiczna), wtedy definiujemy jedną funkcję  ub,  która jest jedną dla całego układu prędkością bary centryczną.   Charakterystyka cząstek zawiesiny:  Rodzaje zawiesiny - koloidalne, makroskopowe. Wyróżnieniem ilościowym jest dla nich  przeciętny rozmiar cząstek (rzędu 10 -6m), zaś jakościowym- możliwość poruszania się pod  wpływem siły ciężkości (cechująca cząstki makroskopowe) lub jej brak (koloidy).     Kształt i struktura cząstek-  dokładne opisywanie kształtu jest uzasadnione tylko wtedy,  gdy cząstki są regularne. W praktyce dotyczy to cząstek powstających w procesach  technicznych. Gdy rozdrobnienie materiału następuje na drodze naturalnej, w przyrodzie,  cząstki są nieregularne, toteż opisujemy je w sposób przybliżony posługując się takimi  terminami jak: kulista, czworościenna, płaska, blaszkowata itp.  Kształt cząstki może ulęgać  zmianom w czasie jej ruchu. Materiał stały może pod działaniem czynników mechanicznych,  fizycznych oraz chemicznych ulęgać rozdrabnianiu. Proces taki nazywamy rozmywalnością.    Powierzchnia cząstki :  Powierzchnia styczna(adsorpcyjna) - całkowita zewnętrzna powierzchnia cząstki,  kontaktująca się z substancją otaczającej tę cząstkę.   Powierzchnia kinetyczna - gdy cząstka się porusza, to siły adhezji i lepkości różnicują  zachowanie się otaczającego ja płynu. Płyn wypełniający pory porusza się niemal identycznie  z cząstka podczas gdy płyn zewnętrzny opływa ją.   Powierzchnia czynna FC-  definiujemy jako pole powierzchni rzutu cząstki na płaszczyznę  prostopadła do wektora jej prędkości względem płynu. W przypadku cząstki kulistej ,jej  powierzchnia czynna jest zawsze kołem, ale dla innych cząsteczek zależy od ich orientacji  względem kierunku ruchu.     Objętość i porowatość cząstki - Powierzchnia kinematyczna i czynna opisuje objętość  statyczną Va oraz objętość kinematyczną Vc. Ponadto, jeśli chcemy wyróżnić ewentualnie  istniejące pory zamknięte, możemy mówic o objętości materiału cząstki Vm. Względny udział  porów w objętości całej cząstki określa  jej porowatość: nc=(Vc-Va)/Vc     Wilgotność cząstki - Termin ten określa względny udział cieczy (najczęściej wody, ale  także możemy go używa w przypadku benzyny, spirytusu, itp.) w masie lub w objętości  cząstki. Mamy trzy główne rodzaje powiązań cieczy z innymi substancjami:  1) chemiczne (wskutek reakcji między molekułami) 

(…)

… między molekułami)
2) fizykochemiczne (w rezultacie adsorpcji i osmozy)
3) mechaniczne ( w efekcie procesów powierzchniowych, adhezji, działania sił kapilarnych)
Wilgoć związana- jej usunięcie wymaga dostarczenia energii cieplnej, w znacznej ilości, która
niekiedy może zagrażać trwałości cząstki.
Wilgoć swobodna- którą można usunąć w temperaturze niewiele wyższej od temperatury
otoczenia
Gęstośc cząstki- Przy opisaniu ruchu poszczególnych cząstek zawiesiny, traktujemy je
jako punkty materialne, toteż bardzo rzadko rozważamy ich wewnętrzną strukturę. Tym
samy gęstość takiej cząstki będzie miała charakter wielkości średniej.
1) gęstość materiału cząstki: ρ=Mc/Vm
2) gęstość bezwzględna (statyczna) ρa=Mc/Va
3) gęstość pozorna (kinetyczna) ρc=Mc/Vc
Prędkość swobodnego opadania- Parametr ten określa prędkość…
… określa jej porowatość: nc=(Vc-Va)/Vc
Wilgotność cząstki- Termin ten określa względny udział cieczy (najczęściej wody, ale
także możemy go używa w przypadku benzyny, spirytusu, itp.) w masie lub w objętości
cząstki. Mamy trzy główne rodzaje powiązań cieczy z innymi substancjami:
1) chemiczne (wskutek reakcji między molekułami)
2) fizykochemiczne (w rezultacie adsorpcji i osmozy)
3) mechaniczne ( w efekcie procesów powierzchniowych, adhezji, działania sił kapilarnych)
Wilgoć związana- jej usunięcie wymaga dostarczenia energii cieplnej, w znacznej ilości, która
niekiedy może zagrażać trwałości cząstki.
Wilgoć swobodna- którą można usunąć w temperaturze niewiele wyższej od temperatury
otoczenia
Gęstośc cząstki- Przy opisaniu ruchu poszczególnych cząstek zawiesiny, traktujemy je
jako punkty materialne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz