Sedymentacja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2429
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sedymentacja - wykład - strona 1 Sedymentacja - wykład - strona 2 Sedymentacja - wykład - strona 3

Fragment notatki:

SEDYMENTACJA  Procesy sedymentacji  stosuje się podczas oczyszczania wody i ścieków oraz powietrza. Ma  na celu usunięcie z fazy ciągłej (cieczy bądź gazu) cząsteczek o gęstości większej od jej  gęstości, czyli cząsteczek opadających.  Sedymentacja jest to rozdzielenie mieszaniny  na czystą ciecz i ziarna fazy stałej  na skutek opadania ziaren na dno zbiornika pod wpływem siły grawitacyjnej lub innego  wymuszonego ruchu ziaren np. siły odśrodkowej.  Procesy sedymentacyjne maj ą  na celu:  ·  zag ę szczanie  – uzyskiwanie zawiesiny o większej gęstości przez częściowe  usuwanie z niej wody  ·  klarowanie  – usuwanie z cieczy niewielkiej ilości ciał stałych, w celu uzyskania jej  przezroczystości  ·  rozwarstwianie  – rozdzielenie ciekłego, niejednorodnego układu na dwie lub więcej  warstw różniących się jakością fazy rozproszonej.  Zależnie od rodzaju i zawartości zawiesin wyróżnia się  sedymentacj ę :  cz ą stek ziarnistych,  cz ą stek kłaczkowatych .  Zawiesiny ziarniste  są to takie zawiesiny, w których można zaobserwować  poszczególne ziarna.  Zawiesiny kłaczkowate  są charakterystyczne dla układów koloidalnych.  Sedymentują całe agregaty o różnej strukturze przestrzennej. Osad jest silnie rozpulchniony  i  zawiera znaczne ilości cieczy.  Ze wzgl ę du na warunki hydrauliczne  wyróżnia się opadanie:  ·  swobodne –  zachodzi przy małej liczbie cząstek, wówczas każda cząstka  opada oddzielnie, nie oddziałując na cząstki sąsiednie i nie zmieniając  właściwości fizycznych.  Ten rodzaj opadania jest charakterystyczny dla  zawiesin ziarnistych .  ·  skupione –  cząstki oddziałują na siebie i zderzając się tworzą aglomeraty,  zakłócone są prawa rządzące opadaniem cząstki pojedynczej, a cząstki  mniejsze mogą opadać z większą prędkością niż cząstki większe.  Dzieje się tak w czasie opadania  zawiesin kłaczkowatych  (opadających w  postaci chmury lub warstwy osadu) lub gdy w badanym układzie  jest du ż o  zawiesin (opadanie zakłócone) .  OPADANIE SWOBODNE  Podlegaj ą  mu cz ą stki ziarniste , które spełniają następujące warunki:  ·  opadaj ą ca kulka jest kulista  ·  opada pod wpływem siły ci ęż ko ś ci  ·  opada w o ś rodku spokojnym  ·  w czasie opadania nie zwi ę ksza swojej masy i obj ę to ś ci.  Na pojedynczą cząstkę ciała stałego w ośrodku ciekłym działają siły:  ·  ci ęż ko ś ci (G),  ·  wyporu oraz oporu o ś rodka (W,R),  ·  siła wywołana ruchem wirowym płynu (C),  ·  siła wywołana istnieniem pola elektrycznego (E). 

(…)

… siły ciężkości
· opada w ośrodku spokojnym
· w czasie opadania nie zwiększa swojej masy i objętości.
Na pojedynczą cząstkę ciała stałego w ośrodku ciekłym działają siły:
· ciężkości (G),
· wyporu oraz oporu ośrodka (W,R),
· siła wywołana ruchem wirowym płynu (C),
· siła wywołana istnieniem pola elektrycznego (E).
W wyniku działania tych sił pojawia się siła wypadkowa.
Wypadkowa tych sił (S) nadaje ruch cząsteczkom stałym.
Jeżeli siła wypadkowa (S) zgodna jest z siłą ciężkości (G), cząstka opada.
Przy założeniu:
kulistości cząstek ziarnistych,
swobodnego charakteru opadania,
braku wzajemnego oddziaływania,
niezmienności wielkości i gęstości cząstek
stałej prędkości opadania,
prędkość opadania zależy od:
gęstości cząstki,
gęstości cieczy,
przyspieszenia ziemskiego,
lepkości,
średnicy cząstki
współczynnika oporu, który jest funkcją Re (liczby Reynoldsa).
Wynik sedymentacji zawiesin ziarnistych nie zależy od głębokości osadnika.
Cząstki kłaczkowate występują w ściekach surowych, po procesach koagulacji i
chemicznego strącania.
Prędkość opadania tych cząstek wzrasta z głębokością osadnika, a tory ruchu
cząstek są krzywymi.
Wzory matematyczne opisujące opadanie zawiesin kłaczkowatych są złożone…
… wzajemnego oddziaływania,
niezmienności wielkości i gęstości cząstek
stałej prędkości opadania,
prędkość opadania zależy od:
gęstości cząstki,
gęstości cieczy,
przyspieszenia ziemskiego,
lepkości,
średnicy cząstki
współczynnika oporu, który jest funkcją Re (liczby Reynoldsa).
Wynik sedymentacji zawiesin ziarnistych nie zależy od głębokości osadnika.
Cząstki kłaczkowate występują w ściekach surowych…
… parametrów sedymentacji zawiesin o nieznanej gęstości, wielkości
i charakterze wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, na podstawie których
sporządza się krzywą opadania zawiesin.
Analizę sedymentacji zawiesin przykładowo występujących w ściekach surowych
można przeprowadzić w warunkach statycznych, posługując się nieprzepływowym
naczyniem np. cylindrem miarowym z podziałką.
Na wyniki sedymentacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz