Intensyfikowanie procesu sedymentacji, LABORATORIUM

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 4704
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Intensyfikowanie procesu sedymentacji, LABORATORIUM - strona 1

Fragment notatki:

Tematem laboratoriów prowadzonych przez dr inż. Agnieszkę Surowiak. Notatka jest postaci dokumentu tekstowego w formacie doc. Tematem sprawozdania jest: intensyfikowanie procesu sedymentacji. W notatce pojawiają się takie zagadnienia jak: badanie zjawiska sedymentacji zwietrzeliny bazaltowej w wodzie z dodatkiem odczynnika przyspieszającego, co to jest sedymentacja, filtry mechaniczne, rodzaje opadania cząstek, przebieg ćwiczenia, opracowanie wyników, sedymentacja zwietrzeliny bazaltowej o zagęszczeniu początkowym 70g/l z dodatkiem odczynnika przyspieszającego sedymentację. W sumie 4 strony sprawozdania.

Sprawozdanie numer 2
Akademia Górniczo-Hutnicza
 
 
Data: 22.10.2010
 
WGiG
Inżynieria Środowiska
Rok II
Grupa 2/1
Imię i Nazwisko
Natalia Jastrzębska Damian Kruszelnicki
Temat: „Intensyfikowanie procesu sedymentacji”
Ocena:
1. Cel ćwiczenia.
Badanie zjawiska sedymentacji zwietrzeliny bazaltowej w wodzie z dodatkiem odczynnika przyspieszającego.
2. Wstęp teoretyczny.
Sedymentacja (łac. sedimentum = osad) - proces rozdziału ciała stałego od cieczy. Kryterium podziału jest różnica gęstości. Pod wpływem działania siły grawitacji gęstsze składniki mieszaniny osadzają się na dnie zbiornika. Sedymentacja polega na naturalnym opadaniu na dno stawu sedymentacyjnego nierozpuszczonych w wodzie sedymentów, takich jak piasek, iły, muł, humus itp., które łatwo unoszą się w nurcie rzecznym, powodując mętność wody. W wodzie rzecznej znajduje się niemała ilość lżejszych sedymentów, nieopadających na dno stawu w procesie sedymentacji, dlatego w następnym etapie dodaje się do niej siarczanu żelazowo--aluminiowego, który w procesie koagulacji łączy je ze sobą, tworząc charakterystyczne kłaczki. Opadają one łatwiej na dno stawu albo zostają łatwo przechwycone w następnym procesie - na filtrach mechanicznych. Sedymentacja jest jednym z podstawowych procesów wykorzystywanych w oczyszczaniu wody do usuwania z niej cząstek o gęstości większej od gęstości wody, a więc cząstek opadających. Opadanie cząstek w wodzie jest zjawiskiem złożonym i zależy między innymi od ich stężenia, wymiaru, kształtu, gęstości i temperatury oraz prędkości i kierunku przepływu wody.
Rodzaje opadania cząstek:
Opadanie cząstek ziarnistych (opadanie swobodne)
Opadanie cząstek kłaczkowatych (opadanie skupione)
Opadanie strefowe
Zawiesina- mieszanina cząstek formy stałej z ciekłą (zdyspergowana faza stała)
Przyspieszanie sedymentacji:
Dodatek odczynników ( koagulanty, flokulanty)
Wprowadzanie drgań (zawiesina szybciej się osadza)
3) Przebieg ćwiczenia
Do cylindra o podziałce 270 mm wkładamy zwietrzelinę bazaltową o zagęszczeniu początkowym 70 g/l oraz odczynnik w stężeniu 0,7 ml/0,5 l. Całość uzupełniamy wodą aż do 0. Energicznie mieszamy, i wraz z usunięciem mieszadła włączamy stoper. Obserwujemy opadanie fazy stałej.
4. Opracowanie wyników. Tabela: Sedymentacja zwietrzeliny bazaltowej
t(s)
h(mm)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz