Dyfuzja molekularna a dyfuzja turbulentna i wyprowadzenie wzoru na siłę oporu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3171
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dyfuzja molekularna a dyfuzja turbulentna i wyprowadzenie wzoru na siłę oporu - strona 1

Fragment notatki:

Dyfuzja molekularna a dyfuzja turbulentna  – rozważamy ruch chaotyczny dla modeli subst.  jednorodnych·na ten ruch składają się wstrząsy, pulsacje,  obroty·molekuły zmieniają swoje  położenie poprzez chwilowe drgania·w rezultacie oznacza ona przemieszczenie się masy  subst. Rozpuszczonej od miejsca o wyższym stężeniu do miejsca o niższym  stężeniu·ilościowo określa nam ten proces prawo Ficka: Strumień dyfuzji jest liniową  funkcją gradientu stężenia  mj = -Dj grad Cj = - Dj`vCj  ’-‘ruch przeciwny od stężenia  większego do mniejszego  ‘Dj’ wsp. dyfuzji molekularnej, zależy od: - budowy chemicznej, - stosunku subst. rozpuszczonej i rozpuszczalnika  ‘mj’ dyfuzja molekuarna oznacza  przemieszczenie się masy subst. rozp. od miejsc o wyższym do niższych stężeń. Dyfuzja  turbulentna - transport burzliwy. Na skutek burzliwego przepływu nośnika wartości stężeń  wykazuje chaotyczne fluktuacje (niewielkie) b. nieregularne  Cj =`Cj +Cj’ - fluktuacja  burzliwa. W wyniku tego zjawiska pojawia się dodatkowy człon rów. Ficka związany z  fluktuacją mj = -u’Cj’   Rów . dyfuzji burzliwej ¶`c/¶t + div(`Cj,`u) = DjD`cj’) + ISi=1 Sij     Wyprowadzenie wzoru na siłę oporu  – korzystamy z relacji ogólnej siły powierzchniowej   Fp = sò pn ds; p - macierz określona przez hipotezę Newtona, n- tensor naprężeń.     Fpy=W=2PmVsR+4PmVsR=6PmVsR=3PmVsD(wzór Stokesa) 1/3 siły działającej na cząstkę  płynu pochodzi od naprężeń normalnych, a 2/3 od stycznych. Kierunek i zwrot działania siły  wyporu jest zgodny z kierunkiem i zwrotem wektora prędkości cieczy.  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz