Prawo Ficka dla dyfuzji burzliwej, dyspersji podłużnej i płaskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Ficka dla dyfuzji burzliwej, dyspersji podłużnej i płaskiej - strona 1

Fragment notatki:

Prawo Ficka dla dyfuzji burzliwej  Jednostkowy względny strumień masy każdego z „i” składników roztworu (mieszaniny  molekularnej) jest liniową, jednorodną i izotropową funkcją gradientu gęstości rozkładu masy  tego składnika.  w przeciwieństwie do wyjściowej wersji prawa, odnoszącej się do transportu wzgl na  poziomie molekularnym, nie można przyjąć że proces dyfuzji burzliwej jest zawsze  izotropowy, bo struktura turbulentnych fluktuacji wykazuje ukierunkowanie. W ogólnym  przypadku proces dyfuzji burzliwej jest anizotropowy, skutkiem czego współczynnik dyfuzji  burzliwej [DT] jest tensorem. A Prawo przyjmuje postać: mTi= -[DT]gradci.   Gdy możliwe jest założenie izotropii  2 2 2 ' ' ' z y x u u u    wtedy wsp DT jest skalarem: mTi= - DTgradci.      Prawo Ficka dla dyspersji podłużnej  Jednostkowy dyspersyjny strumień masy może być wyrażony za pomocą ogólnego prawa  Ficka:  L c K m L DL     , gdzie L utożsamiamy najczęściej z kierunkiem osi 0x.   Jeżeli rozkład stężenia rozważanej subst jest opisany krzywą Gaussa to dany proces  mieszania ma charakter dyfuzyjny. Model dyspersyjny możemy stosować, jeżeli wariancja  stężenia jest liniową funkcją czasu i gdy przestrzenny rozkład stężenia w ustalonym czasie  jest symetryczna. Warunki te są spełnione po przebyciu roztworu pewnego dystansu L, który  wyznacza podstrefę adwekcyjną w strefie dyspersji podłużnej, model może być ściśle  stosowany po przebyciu 2,5L.      Prawo Ficka dla dyspersji płaskiej  Jako, że w ruchu płaski dyspersja ma charakter anizotropowy to:  ) , , ( ] [ ) , , ( t y x c grad K cu t y x m D     Charakterystycznymi kierunkami są tu kierunek  wyznaczony przez wektor prędkości (dyspr podłużna) oraz przez kierunek poziomy,  prostopadły do tego wektora (dysp poprzeczna)    ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz