Pytania na egzamin - Dielektryki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin -  Dielektryki - strona 1 Pytania na egzamin -  Dielektryki - strona 2 Pytania na egzamin -  Dielektryki - strona 3

Fragment notatki:

2. Dielektryki ,stała dielektryczna dla próżni i dla ośrodka dielektrycznego ,wektor indukcji  elektrostatycznej D i energia pola elektrostatycznego. Dielektryki  są ciałami które nie przenoszą ładunków elektrycznych, natomiast zewnętrzne pole elektryczne powoduje w nich niewielkie przesunięcie ładunków. Cząsteczki niektórych dielektryków mają trwały tzw. moment dipolowy ( dielektryki polarne ), zewnętrzne pole powoduje uporządkowanie tych dipoli. W dielektrykach  niepolarnych  moment dipolowy może pojawić się po umieszczeniu dielektryka w polu elektrycznym przez indukcję. Przenikalność dielektryczna próżni.  Stała  :    Przenikalność dla ośrodka dielektrycznego. Przenikalność poszczególnych ośrodków często określa się poprzez bezwymiarową  wartość   przenikalności   względnej ,   oznaczanej   εr .   Wielkość   ta   wskazuje,   ile   razy  przenikalność (bezwzględna) ośrodka jest większa od przenikalności próżni:      ε r -  względna przenikalność dielektryczna ośrodka (w próżni εr = 1 ) εwodoru  =1,000270,  εtlenu  =1,000532,  εwody  =78,3 Wektor indukcji elektrostatycznej D Wektor indukcji elektrostatycznej jest to stosunek ładunków wyindukowanych na  powierzchni przewodnika do powierzchni tego przewodnika:   D=εE=ε0εrE=(ε0+K)E (nad  E  są strzałki oznaczające wektor;  K - podatność  elektryczna ośrodka) K  = ε0 (εr −1) Energia pola elektrostatycznego Pole   elektrostatyczne   to   przestrzeń  wokół   ładunków   (lub   ciał   naelektryzowanych),w   której   to  przestrzeni na inne ładunki elektryczne działają siły. Pole elektrostatyczne przedstawia się graficznie  za pomocą tzw. lini  pola. Linie pola mają sens fizyczny torów, po których poruszałby się w danym polu  mały próbny ładunek dodatni. Linie pola zawsze zaczynają się na ładunkach dodatnich, a kończą na  ujemnych.   Linie   pola   wyznaczają  również  w   każdym   punkcie   pola   kierunek   siły   wypadkowej  działającej na ciało, obarczone ładunkiem i umieszczone w tym punkcie. Linie te  nie przecinają  się  wzajemnie,   a   ich   zagęszczenie   ilustruje   wielkość  oddziaływania   elektrostatycznego   (większe  zagęszczenie   lini   –   silniejsze   oddziaływanie).   Wyróżniamy   następujące   podstawowe   typy   pól  elektrostatycznych:  centralne, dipolowe, jednorodne. W polu elektrycznym zgromadzona jest energia.  Jest ona równa pracy potrzebnej  do ułożenia układu ładunków wytwarzających dane pole elektryczne, można więc  stwierdzić,   że   energia   potencjalna   układu   ładunków   jest   równoważna   energii   w 

(…)

… przepływu ładunku w
danym punkcie, zaś wartość wyraża stosunek natężenia prądu do znikomo małego elementu
powierzchni prostopadłej do tego wektora (przekroju prostopadłego do przepływu prądu w
danym punkcie i chwili).
Dla ośrodków ciągłych prawo Ohma opisuje związek gęstości prądu z natężeniem pola
elektrycznego wzorem:
gdzie:
– wektor gęstości prądu,
tensor przewodnictwa elektrycznego,
– wektor natężenia pola elektrycznego .
Definicja ta ma zastosowanie w opisie przepływu prądu niejednorodnego w przestrzeni np: fizyce
plazmy, cieczy przewodzących prąd, w cienkich warstwach elektronicznych elementów
półprzewodnikowych (tranzystory, tyrystory i in., również w elementach układów scalonych) oraz
zjawisk przejściowych szybko zmiennych w czasie, np. podczas włączania i wyłączania przepływu
prądu…
… wskazują kierunek przepływu ładunku w
danym punkcie, zaś wartość wyraża stosunek natężenia prądu do znikomo małego elementu
powierzchni prostopadłej do tego wektora (przekroju prostopadłego do przepływu prądu w
danym punkcie i chwili).
Dla ośrodków ciągłych prawo Ohma opisuje związek gęstości prądu z natężeniem pola
elektrycznego wzorem:
gdzie:
– wektor gęstości prądu,
– tensor przewodnictwa elektrycznego…
… energii pola elektrycznego (energia zawarta w jednostce objętości) wyraża
się przez:
gdzie:
-przenikalność elektryczna próżni,
- natężenia pola elektrycznego.
3. Prąd elektryczny-co to jest, natężenie prądu i definicja ampera ( i na tym tle definicja
kulomba jako jednostki ładunku), wektor gęstości prądu.
Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny, to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych…
… elektrycznym.
Gęstość energii pola elektrycznego (energia zawarta w jednostce objętości) wyraża
się przez:
gdzie:
-przenikalność elektryczna próżni,
- natężenia pola elektrycznego.
3. Prąd elektryczny-co to jest, natężenie prądu i definicja ampera ( i na tym tle definicja
kulomba jako jednostki ładunku), wektor gęstości prądu.
Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny, to uporządkowany ruch ładunków…
….
Natężenie prądu - wielkość fizyczna charakteryzująca przepływ prądu elektrycznego zdefiniowaną
jako stosunek wartości ładunku elektrycznego przepływającego przez wyznaczoną powierzchnię do
czasu przepływu ładunku
Definicję tę zapisujemy formalnie jako pochodną ładunku po czasie:
Gdzie: (jednostki w układzie SI)
– zmiana ładunku równoważna przepływającemu ładunkowi (kulomb),
– czas przepływu ładunku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz