Cecha statystyczna - strona 9

Krótki rys historyczny

 • Statystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1456

w sposób losowy i jest dostatecznie liczna - jest próbą reprezentatywną. CECHY STATYSTYCZNE - właściwości...

Statystyka - materiały różne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4648

nie powinny: - różnić się liczbą posiadanych cech statystycznych - mieć wszystkie cechy wspólne - różnić...

Statystyka wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Statystyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1456

oraz rodzajami cech statystycznych. Generalnie metody badania związku cech będą się opierać na porównywaniu...

Podstawy statystyki

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jan Czajkowski
 • Statystyka
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 4333

w sposób losowy i jest dostatecznie liczna  - jest próbą reprezentatywną.   CECHY STATYSTYCZNE - właściwości...

140 pytan

 • dr hab. Stanisław Stańko
 • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 896
Wyświetleń: 1652

zależności badanej cechy statystycznej od czasu Na czym polega podstawowy problem w wyznaczaniu prognoz...

Prognozy - omówienie

 • dr hab. Stanisław Stańko
 • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1736

zależności badanej cechy statystycznej od czasu 28.Omów predykcję na podstawie trendu liniowego 29.Zapisz...

Statystyka - kompedium

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 840

metody badania zależności między zmiennymi: Rodzaj cech statystycznych (charakter zmiennych); Forma...