Cło i polityka celna - strona 41

Źródła integracji europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

Ententa - Czechosłowacja, Jugosławia, Rumunia - polityka i gospodarka 1932 - Austria - Mittleuropy...

Ekonomia - Polityka fiskalna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mgr Regulska
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

Polityki Handlowej cła na artykuły rolne pobierane w związku z importem produktów rolnych z krajów trzecich...

Wykład - traktaty integracyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie i integracja europejska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1547

polityki azylowej, kontroli przekraczania zewnętrznych granic UE (w tym współpraca celna), polityki...

Oferta handlowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679

będzie dostarczony do składu celnego na lotnisku w Berlinie. Wydanie towaru nastąpi po opłaceniu cła i przedstawieniu...

Procesy regionalizacji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1092

infrastruktura techniczna(Możliwości techniczne, kanały konieczne do przepływów) 3). Odpowiednia polityka...

Efekt kreacji i przesunięcia handlu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2261

tworzących unię celną - w wyniku usunięcia ceł i innych barier w handlu między krajami unii oraz wprowadzenia...