Problemy z regionalizacją gospodarczą - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problemy z regionalizacją gospodarczą - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Problemy z regionalizacją gospodarczą:
a) pogorszenie kondycji budżetów narodowych
b) napięcia społeczne
c) drenaż mózgów
d) nieefektywna alokacja zasobów między państwami
e) zanik gospodarki narodowej na rzecz wspólnej gospodarki regionalnej
9. Podstawowe etapy Integracji regionalnej:
a) strefa wolnego handlu
- zniesienie taryf celnych
b) Unia Celna:
- wspólna polityka celna dla państw trzecich
c) Wspólny Rynek:
- zniesienie przeszkód w przepływie osób, kapitału i usług
d) Unia ekonomiczna:
- wspólna waluta, polityka monetarna
e) Unia Polityczna:
Regionalizacja uległa ewolucji po II wojnie światowej. Porozumienia dotyczące państw o zbliżonym poziomie rozwoju gospodarczego, obecnie integracja regionalna - jego podstawową przesłanką jest komplementarność. Muszą się uzupełniać. Umożliwia to odpowiedni podział pracy między państwami (produkcja ubrań w państwach azjatyckich ze względu na niskie koszty pracy). Nowe rynki zbytu powstają w drugich państwach słabiej rozwiniętych. Integracja mobilizuje wręcz państwa, aby osiągnąć pewien poziom gospodarczy. Ważny jest udział uczestników pozapaństwowych (korporacje, stowarzyszenia, instytuty badawcze), dążenie do współpracy i współdziałania a nie pełnej integracji, wzrost rangi ważności roli subregionów (coraz większa rola regionów transgranicznych).
Nowa regionalizacja może doprowadzić do zmniejszenie zainteresowania sprawami globalnymi, stąd tworzą się poziomy współpracy między organizacjami na poziomie lokalnym. USA mogą uczestniczyć w równych organizacjach. UE nawiązuje współpracę z Mercosur, NAFTA i ASEAN.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz