Bundesrat - strona 3

Systemy polityczne - omowienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1400

muszą być, przed skierowaniem ich do parlamentu, przedstawione najpierw Bundesratowi...

Monarchia ograniczona Ludwika XVIII

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

była Rada Związku (Bundesrat), w której zasiadali przedstawiciele państw członkowskich, liczba zależnie...

System Niemiec - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

o wolności sumienia i wyznania (temat poboczny). Pojawia się instytucje Bundesrat, czyli rada federalna...

System polityczny - elementy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

miliony mieszkańców). Druga izba - RFN Stricte speaking członkowie Bundesratu nie są parlamentarzystami...

Wykład - Systemy rządów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

rządowego - parlament dwuizbowy, przewaga Bundestagu (sejm) nad Bundesratem (senat) - rząd powoływany...

Zestawienie państw- porównanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1309

mogą go postawić Bundestag lub Bundesrat Tytuł Prezydenta Federacji nosi jeden z członków Rady Federalnej...

System partyjny Niemiec

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1484

oraz BUNDESRAT (Rada Federalna) - izba wyższa, w której zasiada 69 przedstawicieli rządów krajowych...

Skrypt cały semestr

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1316

Pań stwa : Wielka Brytania, USA, Szwajcaria, Francja (V Republika), Niemcy, Włochy . Podstawowa literatura: ,,Ustr oje państw współczesnych”, Sarna cki WIELKA BRYTANIA HISTORIA Kolejne okresy ewolucji ustroju politycznego Wielkiej Brytanii: 1) Kształtowanie się reprezentacji ogólnonarodowej; nast...