wykład - Systemy rządów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - Systemy rządów - strona 1 wykład - Systemy rządów - strona 2

Fragment notatki:

Systemy rządów
1.parlamentarno gabinetowy (Wielka Brytania)
- głową państwa jest monarcha nieodpowiedzialny parlamentarnie i konstytucyjnie, sprawuje funkcję reprezentacyjną, jego kompetencje (uprawnienia) wykonuje premier
- parlament jest dwuizbowy, istnieje wyższość izby gmin nad izbą lordów, dominuje ta niższa (izba gmin)
- rząd powoływany jest przez króla spośród partii dysponujących wyższością z izby gmin, rząd ma prawo inicjatywy ustawodawczej i prowadzi politykę ponosząc solidarną odpowiedzialność przed izbą gmin i przed działalnością partii opozycyjnych (w pewnym sensie), rząd kieruje parlamentem mogąc w ostateczności doprowadzić do jego rozwiązania
- premier jest formalnie pierwszym wśród równych, posiada silną pozycję gdyż oprócz kierowania administracją kieruje też partią
- system rządów opiera się formalnie na zasadzie podziału władzy a faktycznie na współpracy
- zakłada istnienie systemu dwupartyjnego, jest rotacja w rządzeniu (gabinet cieni - partia przegrana)
(Włochy)
- głowa państwa jest neutralny prezydent, nieodpowiedzialny parlamentarnie, powołuje rząd i może go rozwiązać
- parlament dwuizbowy, obie izby są równe, parlament jest najsilniejszym organem w państwie
- rząd cieszy się poparciem większości parlamentu przed którym jest odpowiedzialny indywidualnie i solidarnie, rząd posiada prawo inicjatywy ustawodawczej, rząd jest na ogół koalicyjny, zdarza się że jest mniejszościowy (monopartyjny)
- premier jest pierwszy wśród równych ale praktycznie pełni poważniejszą rolę
- zakłada się wielopartyjność
- system rządów opiera się na podziale władzy ale i na współpracy organów państwowych
2. Kanclerski (Niemcy)
- głową państwa jest nieodpowiedzialny parlamentarnie prezydent, jest neutralny, posiada funkcję reprezentacyjna za wyjątkiem kryzysu rządowego
- parlament dwuizbowy, przewaga Bundestagu (sejm) nad Bundesratem (senat)
- rząd powoływany jest przez Bundestag i przez prezydenta, ma charakter koalicyjny, odpowiedzialność parlamentarną za działalność rządu ponosi kanclerz, ministrowie odpowiadają przed kanclerzem
- pozycja kanclerza szczególnie silna (szef rządu i lider partii)
- system wielopartyjny zbliżony do dwupartyjnego
- system rządów opiera się na podziale władzy i na współpracy
3. Semi prezydencjalny (Francja)
- głowa państwa jest prezydent który nie odpowiada parlamentarnie ale nie jest neutralny (stronniczy), ma szerokie prelugatywy - kompetencje (rozwiązanie parlamentu i wprowadzenie legalnej dyktatury)
- parlament dwuizbowy, przewaga zgromadzenia narodowego nad senatem, pozycja ustrojowa parlamentu jest niezbyt mocna co wynika głównie z konstytucyjnego ograniczenia funkcji prawodawczej i autonomii parlamentarnej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz