Wykład - Dedukcja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Dedukcja - strona 1 Wykład - Dedukcja - strona 2 Wykład - Dedukcja - strona 3

Fragment notatki:

Dedukcja-
Indukcja-
Humanizm-
Państwo jest określone
jako kraj - geograficznie
jako społeczność państwowa
jako organizacji państwowej opartej na więzi władztwa politycznego- państwo demokratyczne
Cechy organizacji państwowej:
członkostwo czyli obywatelstwo
prawo ziemi, prawo krwi
jurysdykcja państwowa ( ląd,przestrzeń powietrzna, przestrzeń wodna, urzędy konsularne, polskie statki wodne i powietrzne)
System wielopartyjny- włochy
System rządów kanclerskich- ( Niemcy ) głową państwa jest prezydent który nie odpowiada parlamentarnie, pełni funkcję reprezentacyjną wyłączając okres kryzysów rządowych, kanclerz jest premierem, Parlament jest dwuizbowy, rząd jest powoływany przez bun des i prezydenta tak jak u nas przez sejm, urząd posiada prawo inicjatywy ustawodawczej, odpowiedzialność parlamentarną za działalność egzekutywy ponosi kanclerz, ministrowie są odpowiedzialni przed kanclerzem, pozycja kanclerza jest szczególnie silna z punktu prawnego, system wieloizbowy zbliżony do dwuizbowego
System rządów Francja- głową państwa jest prezydent który nie odpowiada parlamentarnie ale nie jest neutralny, jest on sterowniczy, jest organem przedstawicielskim i dysponuje szerokimi prelugatywami łącznie z możliwością rozwiązania parlamentu i wprowadzenia legalnej dyktatury. Parlament jest dwuizbowy przy czym istnieje przewaga zgromadzenia narodowego nad senatem, pozycja ustrojowa parlamenty jest niezbyt mocna, co wynika z konstytucyjnego ograniczenia jej funkcji prawodawczej i zasady autonomii parlamentarnej, rząd powoływany jest przez prezydenta, musi posiadać większość członków izby niższej co pozwala mu sterować parlamentem, rząd odpowiada politycznie i przed parlamentem i przed prezydentem jednakże zasadniczo odpowiada przez prezydentem. Pozycja premiera jest wyeksponowana, kieruje działaniami rządu i ma inicjatywę ustawodawczą.
System prezydencki ( USA)- głową państwa jednoosobową egzekutywą głową jest prezydent który dysponuje nieograniczonymi prelugatywami, rządem jest tylko i wyłącznie prezydent, który m sowich urzędników, gabinet sprawują sekretarze departamentów, oni są urzędnikami prezydenta, prezydent jest liderem rządzącej partii, jednak nie może rozwiązać parlamentu czyli kongresu i nie ma prawa inicjatywy ustawodawczej, kongres jest dwuizbowy ale są one sobie równe, wyjątkowo silną pozycję ma w parlamencie- kongresie posiada sąd najwyższy. Jest interpretatorem konstytucji czyli bada konstytucyjność obowiązującego prawa, pełni funkcję arbitra i mediatora czyli godzi i podejmuje wiążące decyzje pomiędzy kongresem,prezydentem a władzami stanowymi. Forma ustrojowa stanów to federacja, system organów państwowych opiera się formalnie o faktycznie na zasadzie podziału władzy w zasadzie: każdy stan może posiadać oddzielne precedensy w prawie, zakłada się istnienie systemu dwupartyjnego


(…)

… którego i tak powoływała rada najwyższa. Ministerstwa dzieliły się na ogólnozwiązkowe i związkowo republikańskie. Rada Najwyższa Polska system rządów RP po wprowadzeniu Konstytucja RP zbliżony do systemu rządów parlamentarno-gabinetowych jak we Włoszech z wzmocnieniem roli prezydenta i wzmocnionym systemem zabezpieczeń przed nagłym rozwiązaniem, zasada podziału władzy(trójpodział), bikameralizm czyli dwuizbowy parlament…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz