skrypt cały semestr

Nasza ocena:

3
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
skrypt cały semestr - strona 1 skrypt cały semestr - strona 2 skrypt cały semestr - strona 3

Fragment notatki:


Pań stwa : Wielka Brytania, USA, Szwajcaria, Francja (V Republika), Niemcy, Włochy . Podstawowa literatura: ,,Ustr oje państw współczesnych”, Sarna cki WIELKA BRYTANIA HISTORIA Kolejne okresy ewolucji ustroju politycznego Wielkiej Brytanii: 1) Kształtowanie się reprezentacji ogólnonarodowej; następuje oddzielenie się parlamentu od władzy królewskiej i stopniowe równouprawnienie ich pozycji 2) Walka parlamentu z monarchą zakończona ukształtowaniem się systemu parlamentarnego (epoka Stuartów) 3) Umacnianie się systemu parlamentarno-gabinetowego (XVIII i I poł. XIX wieku) 4) Czasy najnowsze odznaczające się dominacją egzekutywy (gabinet i premier) nad legislatywą Ad 1 Początki parlamentaryzmu brytyjskiego to wiek XII (przełom dynastii normandzkiej i Plantagenetów). Pierwotne Zgromadzenie Wasali przy boku króla przeistacza się stopniowo w coraz szerszą reprezentację narodu (kolejno dochodzą doń - arcybiskupi, biskupi, opaci, baronowie, hrabiowie, rycerze, reprezentanci miast i miasteczek). W 1216 r. (Henryk II) po raz pierwszy użyto w Anglii nazwy Parlamentum (w tłumaczeniu: "sklep z gadaniną" lub zręczniej "konferowanie"). Parlament wciąż nie ma postaci zgromadzenia prawodawczego, nie ma też jeszcze mowy o idei reprezentacji czy wyborach. Już Wielk a Karta Wolności (1215 r.) daje parlamentowi pierwsze przywileje świadczące o jego niezależności. W XIII wieku dokonuje się również podział parlamentu na izby. Inaczej niż w pozostałej części Europy - nie jest to podział na 3 izby (duchowieństwo, szlachta, mieszczanie), ale na 2 (Lordowie i Gmin). Od XIV wieku ustala się zasada, iż żadna ustawa nie będzie ważna bez zgody króla-lordów-gmin. Ponadto król nie może już sam nakładać podatków bez zgody parlamentu. Od XV wieku izby przedstawiają królowi projekty u staw - bills - w formie odpowiedzi na petycje. W XIV wieku kształtuje się instytucja impeachment . Od 1377 roku Izba Gmin może wnieść przed Izbę Lordów skargi na osoby urzędowe oskarżone o nadużycie władzy, defraudację itp. Ad 2 W okresie panowania Stuartów (1603-1714) dochodzi do poważnej zmiany w dziedzinie ustrojowej. Sprzeczna z interesami większości społeczeństwa polityka wewnętrzna i zagraniczna Stuartów prowadzi do konfliktu monarchów z Izbą Gmin. Konflikt ten zakończył się w latach 1688-89 tzw. Chwal ebną Rewolucją czyi bezkrwawym (i bez wojny domowej) osiągnięciem kompromisu w sprawach politycznych i religijnych. Rywalizacja króla z parlamentem przeradza się we współpracę, ale już pod kierunkiem parlamentu. W połowie XVII wieku do wielkiego znaczenia dochodzi w Wlk.Brytanii burżuazja. Parlament staje się wyrazicielem jej interesów. Trzy podstawowe akty prawne: Habeas Corpus Act (1679) , Bill of Rights (1689) i pochodząca z 1701 roku Ustawa o następstwie tronu stwarzają podstawy do dalszej ewolucji ustroju w kierunku demokracji parlamentarnej. Odtąd na stałe już ustala się wyłączność ustawodawcza i podatkowa parlamentu. Akt o następstwie tronu miał doniosłe znaczenie. Ustalono w nim zasadę, iż "król podlega prawu". Jego władza nie pochodzi od Boga lecz jest wynikiem umowy z ludem, który może króla tej władzy pozbawić. Ponadto - monarcha musiał być wyznania anglikańskiego, jego współmałżonek innego niż katolickie. Wreszcie - pozbawiono króla prawa łaski względem osób zagrożonych procedurą ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz