Budowla centralna - strona 2

Renesans w architekturze

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1162

i idealnych, przede wszystkim zaś budowli centralnej. Przywołanie starożytnych detali i elementów budynku szło...

Materiały do kolokwium

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia sztuki
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1365

lub ostrołukowymi oknami, połączona z krużgankiem 1 lub 2 wejściami rotunda - 1) budowla centralna na rzucie koła...

Historia architektury i sztuki - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Laskowski
 • Historia architektury i sztuki
Pobrań: 2471
Wyświetleń: 6062

. Franciszka z Asyżu w Krakowie: podstawą jest mauzoleum Piastów budowla centralna wzniesiona na planie krzyża...

Notatki geografii osadnictwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Miszewska
 • Geografia osadnictwa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1603

i biednych - 1/3 kawalerów i panien - 32 zgony i urodzenia rocznie - gmach o formach pałacowych - budowla...

Wyklad Apolgia dziennikarska - geneza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560

Ks. Henryk Seweryniak APOLOGIA DZIENNIKARSKA  (SZKIC WYKŁADU) Wstęp Żyjemy zawsze w pewnym kontekście, w pewnej kulturze i sieci powiązań  społecznych.   „Siła   oddziaływania   chrześcijaństwa   ma   być   skuteczna   w  czasie i przestrzeni, nie poza czasem i poza przestrzenią”   – pisał genial...