Wyklad Apolgia dziennikarska - geneza

Nasza ocena:

4
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyklad Apolgia dziennikarska - geneza - strona 1

Fragment notatki:


Ks. Henryk Seweryniak APOLOGIA DZIENNIKARSKA  (SZKIC WYKŁADU) Wstęp Żyjemy zawsze w pewnym kontekście, w pewnej kulturze i sieci powiązań  społecznych.   „Siła   oddziaływania   chrześcijaństwa   ma   być   skuteczna   w  czasie i przestrzeni, nie poza czasem i poza przestrzenią”   – pisał genialnie  Hans   Waldenfels,   twórca   „kontekstualnej”   refleksji   chrześcijańskiej .1  Waldenfels   prognozował,   że   do   refleksji   tej,   uprawianej   w   świadomości  historyczno-społecznego kontekstu , będą należeć: — pluralizm   i   konkurencyjność   religijnych   rozwiązań   dotyczących  sensu istnienia; — poszukiwanie   rozwiązań   na   drogach   pozareligijnych,   czysto  naturalnych, humanistycznych; —  rozmaite formy odmowy poszukiwania sensu; — układy i czynniki określające życie społeczne i jednostkowe, takie  jak   język,   doświadczenia   życiowe,   kultura,   struktury  i  systemy   społeczne,  stosunki społeczno-ekonomiczno-polityczne itd.” Autor   „Kontextuelle   Fundamentalteologie”   twierdził   nadto,   że   w   tym  wszystkim   musi   chodzić   „o   ciągle   odnawianą   troskę   o   komunikatywność  chrześcijaństwa wobec wszystkich możliwych grup ludzi”.  Kontekst wciąż się  zmienia,   „faluje”   i   dlatego   teologia   fundamentalna   jest   skazana   na   ciągłe  przesuwanie pola swoich zainteresowań. Tempo przemian jest tak ogromne, że  po 25 latach od „eksperymentu Waldenfelsa”  kwestię tę należy postawić  na  nowo.   U niemieckiego jezuity nie ma na przykład ani słowa o: internecie,  nowych   mediach,   globalizacji   ekonomicznej   i   kulturowej,   o   upadku  komunizmu   itp.,   a   formy   „odmowy   poszukiwania   sensu”   zostały   tylko  zasygnalizowane   we   Wstępie,   ale   nie   zostały   one   skonkretyzowane   pod  nazwą  „postmodernizmu” .   Właśnie     to  wyznacza   nasze   zadanie   –   chcemy  kontynuować myśl naszego wielkiego poprzednika, a jednocześnie spoglądać  dalej,   z   całą   świadomością   ograniczeń,   z   których   on   sam   doskonale   zdawał  sobie sprawę.  Warto przy tym zwrócić uwagę na   współbrzmienie naszego zadania z  projektem   ewangelizacyjnym   Benedykta   XVI .   Nacisk   na     zagadnienie  kontekstu   kładzie   się   na   przykład   w   Lineamentach   na     XIII   Zwyczajne  Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów  „Nowa ewangelizacja dla przekazu  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz