Wyzwania dla współczesnej cywilizacji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyzwania dla współczesnej cywilizacji - wykład - strona 1 Wyzwania dla współczesnej cywilizacji - wykład - strona 2 Wyzwania dla współczesnej cywilizacji - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Próba podsumowania, wyzwania dla współczesnej cywilizacji... Obrazy w Capella Paolina, „stary Michał Anioł” i Maderna (skrypt)
a. Podsumowanie: Negująca swoje korzenie chrześcijańskie współczesność rodzi wraz z nowożytnością. To właśnie wtedy dokonało się przejście:
- od credo jako principium życiowego do cogito;
- od religii rozumianej w kluczu Ewangelii i Objawienia (definiujemy je jako darowanie się Boga człowiekowi, które najgłębszą formę przybrało w Chrystusie) do religii jako rodzaju konstruktu. W sumie religia przestała być główna przesłanką dla porządku, prawa, jedności i pokoju. Stała się sprawą prywatną;
- od „wielkiej nadziei” chrześcijańskiej do nadziei ograniczonej do postępu, wspieranego „postępami” nauk eksperymentalnych i wynalazkami technicznymi (zanik znaczenia rozwoju duchowo-moralnego i troski o niego). Optymizm ten doszedł do szczytu na przełomie XIX i XX w. Uznano wtedy, że już niedługo rozum odnajdzie odpowiedzi na wszystkie pytania ludzkości;
- od humanizmu chrześcijańskiego do humanizmu pojmowanego jako konkurent, a nawet negacja chrześcijaństwa
- od człowieka, jako osoby żyjącej w civitas Christiana, do podmiotu, individuum. Człowiek nie potrzebuje relacji z Bogiem, jest racjonalny i autonomiczny, wolny i niezależny od tradycji. Człowiek jest twórcą własnych dziejów i własnej cywilizacji. Człowiek może sam stanowić o tym co dobre, a co złe, może tez decydować, że pewna grupa ludzi powinna zostać unicestwiona. (takie działania podejmowano w czasach Trzeciej Rzeszy i w Związku Radzieckim).
- od moralnośći uwarunkowanej religijnie (Dekalog np.) do moralności coraz bardziej autonomicznej.
- od państwa chrześcijańskiego do państwa laickiego. "Religia i wiara należą do sfery uczuć, nie zaś do sfery rozumu. Bóg wraz z jego wolą jest bez znaczenia w życiu publicznym".
- od teologii jako królwej nauk do nauk eksperymentalnych jako "siły przewodniej" postępu. Thomas Woolston (zm 1733) przewidywał upadek chrześcijaństwa i datował je na 1900 rok. Fryderyk Wielki w liście do Woltera, mówił, że będzie on o wiele szybszy. Bartosz Wieczorek uważał, że religia to przeżytek, który powinien jak najszybciej zniknąć z przestrzeni nowoczesnego zycia społecznego.
b. Dwa podejścia do nowożytnośći:
W apologii ukształtowały się dwa sposoby podejścia do nowożytności:
1) w oświeceniu nastąpił czas wychodzenia cywilizacji chrześcijańskiej, a właściwie ostrej walki z nią i prób jej unicestwienia. W apologii tego typu podkreślano negatywne konsekwencje ideologii oświeceniowej w postaci rewolucji, przede wszystkim rewolucji z 1789 roku. Rewolucja francuska, wypisując na swoich sztandarach szczytne hasło „wolność - równość - braterstwo”, dokonała hekatomby francuskich księży, zakonnic i katolików świeckich, a potem zaczęła „pożerać własne dzieci”, czego najbardziej krzyczącym przykładem są losy Dantona i Robespierre'a, zgilotynowanych w 1794 r. W wieu innych rewolucjach będzie powracać mit "zburzenia Bastylii" (np. masońska w Meksyku czy bolszewicka w Rosji). Generalnie nienawiść staje się po raz pierwszy w świecie zasadą fundamentalną społeczeństw ludzkich (klasowa, rasowa, do Żydów itp).

(…)

… się nacisk na to, że główne hasła oświecenia mają podstawy biblijne. Potwierdza to w swojej książce "Wygnać Chrystusa" włoska socjolog mediów Rosa Alberoni. To, że wolność, równość, braterstwo - ideały Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela - są ideałami biblijnymi, potwierdzają nawet myśliciele laiccy. Np. Jurgen Habermas, mówi, że: "chrześcijaństwo jest czymś więcej niż tylko prekursorem…
… przez Bazylikę św. Piotra, staje się nieuleganie sekularyzacji przez sam Kościół. (tu będzie mowa o Madernie + sekularyzacja to zmniejszenie roli religii dla społeczeństwa, inaczej ześwieczczenie). Budowa bazyliki św Piotra, mocno związana z dramatem podziału chrześcijaństwa zachodniego, była m.in. realizacją pewnej idei teologicznej, w świetle której rzut centralny lepiej niż podłużny nadawał się do oddania…
… renesansowego pałacu i jest - według słoweńskiego jezuity - „widomym przykładem tego, jak można nadać Kościołowi zsekularyzowane oblicze. Więc: Maderna umniejszył siłę religijną bazyliki zaprojektowanej przez Michała Anioła, co przyniesie potem w procesie sekularyzacji gwałtowne skutki.
5) Nie rezygnować z postawy otwarcia na świat, dzielenia się z nim Ewangelią. Pracę nad bazyliką św. Piotra…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz