Biskupstwo - strona 4

Państwo Mieszka I

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Wyrozumski
 • Historia Polski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1568

. Pierwsze biskupstwo powstało w Poznaniu, na czele którego stanął biskup Jordan, który podlegał bezpośrednio...

Przewrót kopernikański

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia nauki
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2037

zainteresowania. Porządkuje się prawowierność doktryny: wyznanie wiary, porządek w biskupstwach, zasady...

Grzegorz z Nyssy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029

później po śmierci ariańskiego cesarza Walensa (378 r.) znów objął biskupstwo w Nyssie. W 379 r. synod...

Źródła prawa w Niemczech

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1253

i karnego prawa materialnego. Wzorowana na ustawie karnej biskupstwa bamberskiego z 1507 r., autorstwa...

Historia Kościoła - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 112
Wyświetleń: 819

się im lud. Jego wzburzenie sprawiło, że Ricci musiał opuścić Pistoję i stracił biskupstwo. Pius VI bullą...