Historia Kościoła - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia Kościoła - opracowanie - strona 1 Historia Kościoła - opracowanie - strona 2 Historia Kościoła - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:


Teza 9  Artykuły gallikańskie, kwietyzm, jansenizm we Francji, bulla Unigenitus, episkopalizm, febronianizm, gravamina koblenckie, punktacja emska, reformy Marii Teresy, józefinizm, synod w Pistoi. Artykuły gallikańskie 1682 !!! Ludwik XIV zaczął ujednolicać państwo prześladując kalwinistów
- zaczął się zajmować odnową Kościoła
 zgromadzenie narodowe opracowało Deklarację Kościoła (tzw. Art. Gall.) Papieża mają tylko władzę duchową (królowie nie podlegają żadnej władzy duchowej)
Władza papieska we Francji ograniczona przez prawa i przywileje francuskie (Papież swoje, Francja swoje)
Władza papieska ograniczona duchem koncyliaryzmu
Dekrety, dokumenty papieskie zostają przyjęte tylko wtedy, gdy są akceptowane przez CAŁY Kościół
Król = pomazaniec
 przywileje te trwały do rewolucji francuskiej
Kwietyzm Coś jak w 1968 dzieci kwiatów
- radykalna koncepcja postulująca zupełne oddanie się Bogu
- bierne poddanie się woli Boga; aby być zbawionym należy cierpliwie czekać
- wszelkie polityki pokutne są zbędne
- bez wysiłku, bez postępu
- wpływa destrukcyjnie na życie wewnętrzne z powodu braku współpracy człowieka z Bogiem
1699 - kwietyzm zostaje potępiony przez Stolicę Apostolską
Jansenizm  rygoryzm - osłabił Kościół francuski w przededniu rewolucji
- spory nt. usprawiedliwienia człowieka
- po Soborze Trydenckim mówiło się o współudziale woli ludzkiej w zbawieniu (uczestnictwo) - próba surowej interpretacji usprawiedliwienia i Boga
Janseniusz, nawoływał do skrajnego rygoryzmu w duchowości (bliski był episkopalizmu i józefizmu - wątki racjonalistyczne)  Jego postulaty: - skrajny rygoryzm w dziedzinie sumienia (np. przez rok nie przyjmować Komunii Świętej)
- występuje przeciwko jezuitom (wg. niego są oni lakcysami , tzn. zbyt łatwo im idzie nawracanie się, odpuszczanie grzechów etc.)
- centrum jansenizmu to Port-Royal (klasztor cysterek) Bulla Unigenitus Bulla Unigenitus Dei Filius (1713) potępiła 101 zdań z dzieła Quesnela Reflexions morales sur le Nouveau Testament. Jej celem było położyć kres sprzecznym poglądom. Stała się jednak przyczyną jeszcze większego zamętu i niezgody niż antyjansenistyczną formuła Aleksandra VII.
Klemens XI ogłosił ekskomunikę na tych, którzy nie przyjmują bulli Unigenitus Dei Filius. Parlament paryski odrzucił nową bullę papieską, pomiędzy biskupami ożywiła się polemika, a rada królewska starała się łagodzić

(…)

…). Gdy to nie przyniosło skutku, a nawet mnożyły się akty apelacji, rada królewska ich zakazała. Nowy papież, Innocenty XIII pozostał przy orzeczeniach swego poprzednika, lecz jego pontyfikat był krótki.
Episkopalizm (który przerodził się w febronianizm)
Niechęć do papieża i Stolicy Apostolskiej - dążność biskupów niemieckich do uzależnienia się od Watykanu.
 Febroniusz (pseudonim biskupa niemieckiego Houtheina…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz