Przewrót kopernikański

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przewrót kopernikański - strona 1 Przewrót kopernikański - strona 2 Przewrót kopernikański - strona 3

Fragment notatki:

Przewrót kopernikański nie zaczyna się od Kopernika i na nim nie kończy (dochodzi jeszcze do czasów Newtona). Swoją rolę odegrali również scholastycy, którzy wyłapywali pewne fakty np. spostrzeżenie dotyczące tego, dlaczego strzała leci - bo rozcina powietrze i ono ją popycha do przodu; jeden z komentatorów zapytał czemu zatem ostro zakończona strzała z tylu nie leci wolniej, niż zakończona płasko? (scholastycy poniżej).
Mikołaj z Oresme, także Nicole Oresme lub Nicolas d'Oresmus (1320-1382) filozof, biskup Lisieux i doradca Karola V, tłumacz i komentator Arystotelesa. Interesuje go możliwość poruszania Ziemi w ramach analizy dowodów Arystotelesowych Mikołaj z Kuzy (1400-1464) filozof, teolog, dyplomata, kardynał neoplatońskie tradycje ruch Ziemi (jako ruchomej gwiazdy) z wielości światów w nieograniczonym ale skończonym Wszechświecie.
De Anima (1362) komentarz nominalisty paryskiego Jana Buridana (1300-1358) i teoria impetu - raz nadany impet wprowadza ciało w ruch.
Dlaczego w tym momencie?
Skoro są braki w kartografii Ptolemejskiej, to czemu inne teorie też mają być słuszne? (1492 )
Wynalazek druku
Reformacja - kontrowersje i dyskusje bardzo rozwinęły badania historyczne i przyrodnicze
Przemiany gospodarcze, ekonomiczne
Handel dalekosiężny
Zmiana statusu szlachty
Kryzys społeczny (zwłaszcza Europa Zach.)
Wojskowość - słynne bombardowanie Konstantynopolu (w 4 godziny zdobyty przez Francuzów z nowym typem armat)
Wielu uważa Jana z Regio Monte za najwybitniejszego uczonego XV wieku. Regio Monte:
zasłynął tablicami trygonometrycznymi napisał razem z Marcinem Bylicą z Olkusza traktat o błędach podręcznika astronomii Gerarda z Kremony
1474 - pierwsze naukowe dzieło drukowane
1471 - w Norymberdze drukarnia, obserwatorium, warsztat mechaniczny
pod koniec życia był tytularnym biskupem.
Teoria heliocentryczna:
pewna prostota (w stosunku do 80 epicykli ptolemejskich)
mogła wydawać się lepszym rozwiązaniem, bo odnosiła się do całkowitego rozwiązania (nie dla każdej planety osobno)
pod pewnymi względami np. precyzyjności obliczeń, była trochę gorsza (dopiero wydane w XVI w. tablice uzupełniające obliczenia Kopernika były lepsze od ptolemejskich)
elegancka - ruch jednorodny po kolistych orbitach wszystkich planet
Tycho Brahe 1546-1601 - duński astronom, nie wierzył absolutnie w system Kopernikański. Poświęcił całe życie na dokonanych gołym okiem obserwacjach ruchu planet w różnych punktach - ich dokładność jest niewiarygodna (różnica 4 minut przy planetach, 1 minuty przy gwiazdach). Twórca teorii wg której Słońce i Księżyc krążą wokół Ziemi, a dopiero inne planety krążą wokół słońca.


(…)

… - ich dokładność jest niewiarygodna (różnica 4 minut przy planetach, 1 minuty przy gwiazdach). Twórca teorii wg której Słońce i Księżyc krążą wokół Ziemi, a dopiero inne planety krążą wokół słońca.
Johann Kepler (1571-1630): astronom cesarski
każda planeta Układu Słonecznego porusza się wokół Słońca po orbicie w kształcie elipsy w której w jednym z ognisk jest Słońce; w równych odstępach czasu promień wodzący planety poprowadzony od Słońca zakreśla równe pola
stosunek kwadratu okresu obiegu planety wokół Słońca do sześcianu wielkiej półosi jej orbity jest stały dla wszystkich planet w Układzie Słonecznym
Tablice Rudolfińskie - 1627 (przyniosły zasadniczą różnicę - tak świetne dane obserwacyjne, w stosunku do Ptolemeusza). Astronomia nova 1609. Paralaksa gwiezdna - w trakcie obrotu rocznego wygląda gwiazda inaczej, udowodniona dopiero w XIX wieku.
Galileusz przedstawił tylko przypuszczenia, a nawet fakt o przypływach i odpływach był (jak teraz wiemy) błędny.
Nie istniała doktryna/obowiązujący kanon kościoła dotyczący budowy wszechświata -> zawsze metaforycznie rozumiano Biblię. Kopernik był potępiony dopiero 50 lat po jego śmieci.
Giordano Bruno (1548-1600) - filozof włoski. Przedstawiciel humanizmu i renesansowej filozofii przyrody. Opowiadał się za heliocentryczną teorią M. Kopernika. W 1592 uwięziony przez inkwizycję odmówił odwołania swoich poglądów - jako heretyk spalony na stosie na placu Campo di Fiori w Rzymie. Całkowite nieporozumienie - skandalista epoki, nie był człowiekiem nauki. W ogóle nie rozumiał matematycznych podstaw Kopernikańskiej teorii. Wcale nie za teorie Kopernika zadenuncjonowany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz