Historia nauki

note /search

Historia nauki - Encyklopedyzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia nauki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

Encyklopedie: Brunetto Latini (1220-1294) - pisarz i polityk z Florencji, syn miejscowego notariusza. Skarbiec wiedzy w 3 księgach: teologia, historia powszechna, fizyka z elementami astronomii, geografia, rolnictwo, budownictwo, historia naturalna. Wincenty z Beauvais (zm. 1264) - dominikanin. Sp...

Historia nauki - Erudycja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia nauki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

ERUDYCJA „Centuria magdeburskie” - historia Kościoła, wyciągają różne rzeczy, mające pokazać, jak Kościół oszukuje (niekoniecznie są te rzeczy prawdziwe, często brali rzeczy niewiarygodne i traktowali je jak wiarygodne) Baronius - pisał alternatywną do powyższej historię Kościoła, pokazywał go w d...

Historia nauki - Historigrafia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia nauki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

Historiografia - całokształt pracy historyka wraz z jej rezultatem, czyli produkcją dziejopisarską Opis w kategoriach rozwoju: Doskonalenie strony warsztatowo-erudycyjnej, O rozwoju decyduje nie warsztat historyka, ale polityczne, społecz...

Historiografia w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia nauki
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1351

Podstawą były roczniki (X-XI w.), pierwszy oryginał dopiero w XII wieku - rocznik świętokrzyski. Cechy roczników: chronologia lapidarność informacji notatki na kalendarzach lub tablicach paschalnych, z czasem pojawiają się notatki ogólniejsze; lokalność zapisków - prowadzone przez mnicha w klasz...

Historia nauki - Jan Brożek

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia nauki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

Życie Jana Brożka: 1585 r. - urodził się w Kurzelowie na ziemi sieradzkiej 1604 r. - immatrykulacja na Akademii Krakowskiej 1605 r. - stopień bakałarza 1610 r. - stopień magistra 16...

Historia nauki - Jan Heweliusz

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia nauki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

Jan Heweliusz (1611-1687) - polski astronom, piwowar, wynalazca 1618 - Gdańskie Gimnazjum Akademickie - kontakt z profesorem Piotrem Krügerem, zainteresowanie astronomią 1622 - studia w Królewcu dwa bogate ożenki 1639 r. - budowa obserwat...

Nauka w średniowieczu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia nauki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1169

Jan z Salisbury (zm. Ok. 1180) broni poznania zmysłowego, propaguje cyceroński ideał człowieka. W Metalogicon przedstawił kolejnych kanclerzy Chartres: Bernarda, Gillberta de la Poree i Teodoryka. Wilhelm z Conches (zm. Ok. 1145) postawa a...

Przewrót kopernikański

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia nauki
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2380

Przewrót kopernikański nie zaczyna się od Kopernika i na nim nie kończy (dochodzi jeszcze do czasów Newtona). Swoją rolę odegrali również scholastycy, którzy wyłapywali pewne fakty np. spostrzeżenie dotyczące tego, dlaczego strzała leci - bo rozcina powietrze i ono ją popycha do przodu; jeden z kome...

Rewolucja naukowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia nauki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1036

Rewolucja naukowa przebiegała poza ośrodkami naukowymi, tylko później w Rzeszy było inaczej. Darwinizm jest jedną z wielu koncepcji kształtujących się w XVIII wieku. Centra intelektualne związane były przede wszystkim z płn. Italią i bas...

Wawrzyniec Goślicki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia nauki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

Wawrzyniec Goślicki urodził się ok. 1538 r. w Goślicach k. Płocka. Należał do średniozamożnej szlachty. Jego stryj Marcin był doktorem obojga praw i kanonikiem płockim oraz bibliofilem, którego księgozbiór dostał właśnie Wawrzyniec. Goślicki przyczynił się do narodzin nowożytnej demokracji. Należał...